Slovakije – Success Story: Hulp bij de voltooiing van de pas gebouwde kerk in Cizatrice

05/06/2018 Leuven – De parochie Kecerovce ligt in het aartsbisdom Kosice in het oosten van Slovakije, niet ver van de grens met Hongarije. Van de parochie maken zeven filiaalparochies deel uit. Dankzij de hulp van onze weldoeners konden twee filiaalkerken worden gerenoveerd: voor de kerk in Herl’any werd 15.000 euro gespendeerd en voor de kerk in Bolianov 10.000 euro. Die financiële steun heeft voor enthousiasme gezorgd bij de gelovigen en hen gemotiveerd om zich nog meer in te zetten om hun parochie levendiger te maken, aldus de priester.

Ook het plaatsje Cizatrice maakt deel uit van de parochie. Hier wonen 100 praktiserende katholieken, maar in het dorp is er geen eigen kerk. Op dit ogenblik maken ze gebruik van het gebedshuis van de Grieks-katholieke gemeenschap, maar op de lange duur is dit geen werkbare oplossing. De rooms-katholieke geloofsgemeenschap heeft een eigen kerk nodig, waar ze erediensten kan vieren en de catechese kan organiseren. De gelovigen hebben in de parochie al heel wat collectes gehouden om geld in te zamelen voor de nieuwe kerk. Ondertussen is ze al bijna klaar, maar nu heeft de gemeenschap geen geld meer. Om de bouw van het kerkgebouw te voltooien, moeten er nog deuren en vensters worden ingebouwd. Onze weldoeners zijn ook hier met 15.000 euro ter hulp gekomen. Aartsbisschop Bernard Bober van Kosice schrijft ons: “Elke dag neem ik u in mijn gebed op en denk ik in de Heilige Mis aan alle weldoeners. Moge God het u lonen!”

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 443-01-19 Slovakije

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid