Sierra Leone – Success Story: Een bromfiets voor een priester

18/05/2020 Leuven – Het West-Afrikaanse land Sierra Leone kwam in een recent verleden nauwelijks tot rust. De gevolgen van de bloedige burgeroorlog, die tussen 1991 en 2002 ontelbare mensenlevens kostte en zware verwoestingen aanrichtte, zijn tot op vandaag voelbaar en zichtbaar. De infrastructuur en de economie liggen in puin, meer dan 70 procent van de zowat 7 miljoen inwoners leven in armoede.

Zware natuurrampen en de ebola-epidemie van 2014 zorgden ervoor dat de toestand alleen maar erger werd. Dit had tot gevolg dat de Kerk zich in grote mate op de concrete noden van de bevolking moest toeleggen. Tegenwoordig komt de geestelijke en spirituele wederopbouw echter weer steeds meer op de voorgrond te staan. Een betere toekomst moet immers worden voorbereid door een innerlijke ommekeer van de mensen en door een hernieuwing van hun relatie met God.

Paul Karim is een van de priesters die zich ten dienste stellen van het Evangelie. Sinds zijn priesterwijding in februari 2019 is hij in de parochie St. Charles Lwanga in Bo actief. Bo is met 175.000 inwoners de op twee na grootste stad van Sierra Leone en ligt in het zuiden van het land.

Tot de parochie behoren ook verscheidene dorpen in de omgeving van de stad. Ze zijn tot 24 kilometer van de parochiekern verwijderd. De jonge priester viert de Heilige Mis in de diverse dorpen, bezoekt de zieken en de bejaarden, brengt hen de sacramenten, engageert zich in de pastorale zorg in scholen en neemt aan diverse bijeenkomsten van de geloofsgemeenschappen deel.

Tot voor kort was er in de hele parochie maar één enkel voertuig beschikbaar, zodat het voor Paul Karim problematisch was om de dorpen te bereiken waar men hem nodig had. Dankzij de hulp van onze weldoeners, die 900 euro hebben geschonken, kon hij nu een bromfiets kopen. Daardoor kon zijn dienst aanzienlijk worden vereenvoudigd en de gelovigen zijn heel blij dat hij nu vaker en sneller tot in hun dorpen geraakt. Aan iedereen die geholpen heeft: van harte bedankt!

 

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 147-01-29 Sierra Leone

 

 

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid