Serviërs verlaten hun land: “De veertigers en vijftigers gaan weg in de bloei van hun leven”

FacebookTwitterGoogle+
De katholieke bisschop van Zrenjanin,  Mgr. Ladislav Nemet

De katholieke bisschop
van Zrenjanin,
Mgr. Ladislav Nemet

ACN, Königstein – 24 maart 2015. “Servië is zichtbaar armer geworden. Daardoor hebben velen de hoop opgegeven. De generatie van veertigers en vijftigers gaan weg in de bloei van hun leven.” Zo beschrijft de katholieke bisschop van Zrenjanin, Mgr. Ladislav Nemet, de huidige levensomstandigheden in Servië tijdens zijn bezoek aan het internationaal secretariaat van Kerk in Nood. Mgr. Nemet zei ook nog: “De lasten van de oorlog, het resultaat van de bombardementen. Jaren van internationale strafmaatregelen en de schade aangericht door de NAVO-bombardementen in 1999 die nog steeds hersteld moet worden, hebben de economie hard getroffen, vooral de industrie en de verkeersinfrastructuur. Servië is 50 jaar terug in de tijd geslingerd.”

Volgens de bisschop ving de eerste golf van emigratie in het Zuid-Europese land aan in 1991. In die tijd waren hoofdzakelijk jonge Serviërs die het land verlieten omdat ze niet in de oorlog wilden gaan vechten. De golf werd uitgelokt door de bombardementen van 1999. Volgens een volkstelling van 2011 telt Servië 7,16 miljoen inwoners. De Wereldbank berekende dat het land de laatste 10 jaar ongeveer 300.000 inwoners verloor.

Ook de Kerk voelt de gevolgen van de emigratie. Mgr. Nemet zegt daarover: “Vandaag telt het bisdom Zrenjanin in Vojvodina in het noordelijke deel van Servië ongeveer 65.000 gelovigen. In 1991 waren dat er nog 99.000.” Omdat vele gelovigen in Vojvodina Hongaarse, Roemeense, Kroatische of Duitse wortels hebben, is een verhuis naar één van de landen van de Europese Unie een fluitje van een cent. Volgens de bisschop wijken de meeste Serviërs uit naar Oostenrijk, Duitsland of naar de Verenigde Staten. Chicago “wordt nu al beschouwd als de tweede grootste Servische stad na Belgrado.”

Kerk in Nood steunt zowel het pastorale werk van de katholieke als van de Grieks-katholieke Kerk in de vijf Servische bisdommen, en tevens helpen we de pastorale zorg van hen in de diaspora. In 2014 ging de meeste steun naar pastorale programma’s voor kinderen en opgroeiende jongeren, naar verbouwings- en nieuwbouwprojecten, naar het herstel van overstromingsschade, naar misintenties voor het levensonderhoud van priesters en naar voertuigen voor het pastorale werk in de regio’s van diaspora.

Reinhard Backes Kerk in Nood internationaal

Een nieuwe auto voor de Grieks-katholieke parochie Vrbas

Een nieuwe auto voor
de Grieks-katholieke parochie
Vrbas

Parochiekerk Sajani in het bisdom Zrenjanin

Parochiekerk Sajani
in het bisdom Zrenjanin

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation