Samia Syiej, een zuster die werkzaam is in Syrië: “De catechese helpt om de geestelijke wonden van de oorlog te helen”

24/10/2018 Leuven – Kerk in Nood ondersteunt het pastorale werk van de Zusters van de Heilige Harten in de Syrische stad Homs.

De kerk van Altip in de wijk Bab Al-Sebaa, in het zuiden van de oude stad van Homs, is een opleidings- en gemeenschapscentrum. “Vele jaren geleden was dit een katholieke school. Toen verbood de regering echter alle scholen die geen staatsscholen waren. Sindsdien organiseren we hier catechese. Daarnaast vinden hier ook opleidingen voor jongeren en volwassenen plaats. Daarbij komen nog gemeenschapsactiviteiten en sportevenementen”, aldus zuster Samia Syiej, die de catechese voor de vormelingen coördineert.

Zuster Samia is lid van de congregatie van de zusters van de Heilige Harten, die in Syrië werd gesticht en de stempel van Ignatius van Loyola draagt. “We hebben twaalf huizen, verspreid over heel Syrië. Ik werk in de pastorale zorg voor kinderen met een handicap. Onze congregatie is bijzonder actief. We staan aan het hoofd van verscheidene pastorale en sociale initiatieven,” legt de zuster uit.

Ze toont ons dat er ook in de onmiddellijke nabijheid van het centrum van Altip bommen zijn gevallen. “De gezinnen hebben ons geholpen om twee delen van het dak te herstellen die door raketbeschietingen waren vernield. Maar het is onze taak om de vernielingen die in de harten van de mensen werden aangericht te genezen. Ik ben een kloosterzuster. Mijn voornaamste verantwoordelijkheid bestaat erin spirituele getuigenis af te leggen en de mensen te helpen. Dat is wat ons motiveert. We hebben de oorlog van nabij ervaren en beleefd. De catechese is belangrijk om de wonden te helen.“

Zuster Samia kan op de medewerking van verscheidene studenten rekenen die de catechesegroepen onder elkaar verdelen en in de pastorale zorg actief zijn. Een delegatie van de pauselijke stichting Kerk in Nood heeft hen bezocht terwijl ze de meisjes en jongens beter vertrouwd maakten met het leven van Jezus, Zijn passie en Zijn kruisiging  –  een centraal aspect van het christelijke geloof. Haya Elias is een van de catecheten: “Zuster Samia heeft ons getoond hoe wij dicht bij God kunnen staan. Dat geven wij door aan al degenen die naar ons toekomen.“ Ze studeert Engelse filologie aan de universiteit en maakt al vanaf het begin deel uit van de groep studenten die met de kloosterzusters samenwerkt.

“Het lijdt voor mij geen enkele twijfel dat ik mijn leven aan God en aan het gebed van mensen als zuster Samia te danken heb“, aldus, een jonge man die op dit ogenblik werkzoekend is. Hij werd gedwongen ingelijfd bij het leger om in de oorlog te vechten, viel in een hinderlaag en werd door een groep Syrische rebellen gevangengenomen. Maandenlang bracht Jihad in gevangenschap door en iedereen dacht dat hij dood was. Hij slaagde er echter in om op wonderbaarlijke wijze te ontsnappen. “Ik dank God en ook de zusters die onophoudelijk voor mij zijn blijven bidden. Ik ben hen zo erg dankbaar en vandaag help ik hen als catecheet.“

Ondanks het feit dat de oorlog al meer dan zeven jaar duurt, leeft de Kerk in Syrië nog altijd. De priesters en kloosterlingen die in het land actief zijn,

Zuster Samia

zijn uitgegroeid tot een reden om de hoop niet te laten varen. “We hebben nooit opgehouden om onze hulp, ons gebed en onze begeleiding aan te bieden … Dankzij het gezamenlijke werk van priesters, zusters en leken wordt alles mogelijk. We werken allen samen om onze activiteiten te organiseren. Godzijdank kunnen we op bijzonder actieve jonge mensen rekenen”, benadrukt zuster Samia verder.

Zuster Samia is niet alleen als coördinatrice van de catechese actief. Daarnaast werkt ze ook nog in een verzorgingsinstelling voor kinderen met een geestelijke handicap. “We hebben altijd, zelfs in de bloedigste momenten van de oorlog, projecten opgezet en uitgevoerd samen met de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood. Zowel volwassenen als kinderen hebben troostende woorden van hoop nodig. Ze willen hun geloof verdiepen. De kinderen komen naar de kerk en zijn heel veeleisend. In de zomer hebben wij vakantiekampen voor jongeren georganiseerd die talloze mensen hoop hebben gegeven. Dat is onze motivatie.“

Met de hulp van vele weldoeners in de hele wereld kon Kerk in Nood in 2018 in verschillende delen van Syrië meer dan 35 pastorale cursussen en programma’s voor jongeren en kinderen ondersteunen met meer dan 170.000 €.

Door Josué Villalón

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid