Rusland – Success Story: Uitbreiding van een katholiek parochiecentrum in Tomsk

20/01/2020 Leuven – De katholieke parochie van de Transfiguratie van de Heer, in de stad Tomsk in West-Siberië, is een levende parochie. Op zondag wonen 350 gelovigen de Heilige Mis bij, en in tegenstelling tot vele andere plaatsen, komen niet alleen vrouwen en kinderen naar de kerk, maar ook veel mannen. Elke zondag verzamelen vijf tot zes groepen kinderen en jongeren alsook twee groepen volwassenen zich voor de catechese. Er is een katholieke middelbare school (een van de twee katholieke scholen in heel Rusland), en Caritas steunt actief gezinnen in moeilijkheden. De parochie verwelkomt ook buitenlandse studenten, bijvoorbeeld uit Vietnam, Italië of Polen, die studeren in Omsk, een stad met een miljoen inwoners. De relaties met de Russisch-orthodoxe Kerk zijn ook levendig en vriendschappelijk: ieder jaar organiseren katholieken en orthodoxe groepen een gemeenschappelijk vakantiekamp en er zijn vele bijeenkomsten en activiteiten het hele jaar door. Bovendien is het parochiekoor bekend bij muziekliefhebbers in de hele regio.

Voor deze vele activiteiten zijn echter nog geschikte ruimtes nodig. Voordien was de situatie moeilijk en moest men improviseren. Maar nu werd een gebouw dat al aan het einde van de 19de eeuw als katholiek weeshuis had gediend, overgedragen aan de parochie. Het is ideaal voor de behoeften van de parochie, maar het moest worden omgevormd en gerenoveerd. Kerk in Nood heeft 10.000 euro geschonken voor de aanpassingen aan de binnenkant van het gebouw.

Op 6 oktober 2019 werd het parochiecentrum van Tomsk officieel ingehuldigd. Sindsdien vindt de catechese er elke zondag plaats, evenals cursussen voor jongeren, kinderen en volwassenen en biedt het centrum de mogelijkheid om retraites te volgen met overnachtingsmogelijkheid voor gelovigen die uit andere steden of afgelegen dorpen komen. Caritas heeft ook haar aanbod van hulp- en adviesdiensten voor personen in nood kunnen uitbreiden.

De parochie stuurde ons een dankbrief waarin geschreven stond: “Het was een zeer groot feest voor onze parochie. We hadden het niet kunnen doen zonder jullie hulp.” We willen onze weldoeners bedanken die het mogelijk hebben gemaakt om de renovatie van dit oude gebouw te voltooien.

Dit succesverhaal toont aan dat Kerk in Nood oecumenische initiatieven steunt en het sluit aan bij de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen waarbij van 18 tot 25 januari 2020 tal van oecumenische evenementen en vieringen in verschillende bisdommen plaatsvinden met dit jaar ‘gastvrijheid’ als centraal thema.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 427-01-19 Rusland

 

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid