Rusland – Success Story: Een katholiek-orthodoxe conferentie over het thema van de verslavingsproblematiek

07/12/2018 Leuven – Elk jaar sterven er volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wereldwijd 200.000 mensen als gevolg van drugsmisbruik en ongeveer 3 miljoen door een alcoholverslaving. Dit komt overeen met het inwonersaantal van een metropool als Madrid! Ontelbare mensen komen door hun verslaving in een vicieuze cirkel terecht waaruit ze zich alleen niet meer kunnen bevrijden en hun gezinnen worden tot wanhoop gedreven.

Ook de christelijke Kerken proberen een antwoord te bieden op dit wereldwijde probleem.  In Rusland werken de katholieke en de orthodoxe Kerk eendrachtig samen om die uitdaging aan te gaan en om verslaafden en hun gezinnen te kunnen begeleiden en ondersteunen.

Met de hulp van Kerk in Nood werd in oktober 2018 in Sint-Petersburg voor de tweede keer een oecumenische conferentie over de verslavingsproblematiek georganiseerd. De deelnemers kwamen uit Rusland, de Verenigde Staten, Duitsland, Nederland, Polen, Wit-Rusland, Roemenië en een aantal andere landen. Peter Humeniuk, de verantwoordelijke voor projecten in Rusland van Kerk in Nood, die ook aan de conferentie deelnam, zegt: “De conferentie was een belangrijk forum waarop vertegenwoordigers van beide Kerken het thema niet alleen theoretisch hebben behandeld, maar ook hun ervaringen in de praktijk met elkaar hebben uitgewisseld. We hopen dat de oecumenische uitwisseling en samenwerking de getroffen mensen en hun familieleden zullen helpen om te ontsnappen uit de duisternis waarin ze wegens hun verslaving gedompeld zijn.“

Een van de doelstellingen bestaat erin een programma voor de priesterseminaries van beide Kerken uit te werken om de seminaristen beter voor te bereiden op de omgang met de problemen van verslaafden in hun toekomstige pastorale activiteiten. Daarnaast moeten de priesters van beide Kerken ook de vaardigheden ontwikkelen om in de pastorale zorg aandacht te besteden aan de bijzondere noden en problemen van verslaafden. De ervaring leert immers dat drugs- en alcoholverslaafden vaak een zeer grote behoefte hebben aan een relatie met God.

Onder de deelnemers was ook de Russisch-orthodoxe priester Sergej Belkov, die in de regio van Sint-Petersburg al twintig jaar lang met succes een inrichting voor drugsverslaafden leidt. Velen van hen zijn daar in een familiale omgeving en genezen van hun verslaving dankzij een evenwichtig uitgebouwde levensstijl, die wordt gekenmerkt door gebed en spirituele activiteiten, individuele begeleiding en werk. Dit project wordt vanaf de oprichting door Kerk in Nood ondersteund.

De conferentie in Sint-Petersburg was opnieuw een resultaat van de werkzaamheden van een katholiek-orthodoxe werkgroep waartoe Kerk in Nood het initiatief heeft genomen. Dit was een gevolg van de historische ontmoeting tussen paus Franciscus en patriarch Kirill, die in februari 2016 in Havana plaatsvond. De werkgroep heeft al verscheidene ontmoetingen georganiseerd rond thema’s als de bescherming van het ongeboren leven en de strijd tegen drugsverslaving . Het is de bedoeling van die initiatieven dat katholieke en orthodoxe christenen samen een antwoord zoeken op dringende problemen in de hedendaagse samenleving, met vereende krachten oplossingen aanreiken voor de uitdagingen van de moderne wereld, hun ervaringen met elkaar delen en daardoor nader tot elkaar komen. Dankzij de hulp van onze weldoeners kon die belangrijke conferentie met 14.500 euro worden ondersteund.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 427-00-00 Rusland

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid