Rusland: Hulp voor de renovatie van de katholieke parochiekerk in Magadan

22/07/2019 Leuven – De Oost-Siberische stad Magadan werd in 1929 gesticht als een werkkamp. In de Sovjetperiode was dit de voornaamste stad van het kampsysteem van Kolyma en de toegangspoort voor honderdduizenden mensen die daar naartoe waren verbannen. Tot in 1991 was de streek een ontoegankelijk militair gebied, verboden voor gewone burgers (een zogenaamd Sperrgebiet). Tegenwoordig telt Magadan ongeveer 96.000 inwoners. In vogelvlucht ligt Magadan ongeveer 6.000 kilometer van Moskou verwijderd. Het tijdsverschil bedraagt maar liefst acht uren!

De katholieke parochie van de Geboorte van Christus in Magadan werd in 1990 opgericht, nog voor het einde van de Sovjet-Unie. Het was een van de eerste katholieke parochies in het afgelegen oosten van Rusland. In het begin kwamen de gelovigen bijeen in een privéwoning. In 2002 werd dan de parochiekerk voltooid.

Sinds 1994 is de uit Alaska afkomstige pater Michael Shields van de orde van de broeders van het Heilig Hart van Jezus de pastoor van deze bijzonder actieve geloofsgemeenschap. Er wordt catechese georganiseerd voor alle leeftijdsgroepen, vooral voor kinderen en jongeren, aangezien zij de toekomst van de Kerk zijn. De kinderen brengen veel tijd door in de kerk, want het klimaat is ruw en streng en dus kunnen ze niet vaak buiten spelen. Poolse kloosterzusters van de congregatie van de Goddelijke Barmhartigheid begeleiden groepen kinderen en jongeren en organiseren tijdens alle schoolvakanties religieuze vakantiekampen voor kinderen, de zogenaamde “vakanties met God”. Daarnaast is er een hechte gebedsgroep die vooral bijeenkomt om het rozenkransgebed te bidden.

Voorts heeft pater Michael een programma opgestart om zwangere vrouwen en meisjes in conflictsituaties te helpen om hun baby te houden in plaats van abortus te plegen. Daardoor konden tot op vandaag meer dan 100 kinderen worden gered. Hier worden ook vrouwen begeleid die abortus hebben gepleegd en nu op zoek zijn naar innerlijke genezing en verzoening. De vrouwen komen zelfs uit andere steden hier naartoe op zoek naar hulp. Bovendien worden ook mensen met verslavingsproblemen pastoraal en therapeutisch begeleid. Het gaat hierbij vooral om drugs- en alcoholverslaafden. Vele van de vroegere verslaafden zijn ondertussen opnieuw actieve leden van de geloofsgemeenschap geworden.

Pater Michael begeleidt ook voormalige Goelag-gevangenen van straf- en werkkampen en heeft een boek in het Russisch uitgebracht waarin hij hun levensgetuigenissen verzameld heeft. Vele van die ondertussen hoogbejaarde mensen hebben met hem voor het eerst over hun lotgevallen gesproken. Vaak wisten zelfs hun eigen familieleden bijna niets over hun levensverhaal.

Na bijna 20 jaar moeten nu in de parochiekerk van de Geboorte van Christus een aantal renovatiewerken worden uitgevoerd. Kerk in Nood heeft beloofd om daarbij met 30.000 euro te helpen.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 427-01-19 Rusland

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid