Rusland: Een imkerij voor een orthodox revalidatiecentrum voor drugsverslaafden

17/09/2018 Leuven – Pater Sergij was voor zijn wijding tot orthodox priester jarenlang commissaris bij een moordbrigade. Dagelijks kwam hij in aanraking met het kwade dat de mensen tot slaven maakt en ervoor zorgt dat ze gruweldaden begaan. Zijn ervaring leerde hem dat elk kwaad klein begint: “Vooraleer iemand misdaden begaat en wetten overtreedt, begint hij met het overtreden van morele wetten“, zegt hij. Op het hoogtepunt van zijn carrière voelde hij zich geroepen tot het priesterschap. Hij zegt: “De politiedienst en de priesterroeping lijken twee verschillende dingen te zijn. In werkelijkheid gaat het in beide gevallen echter om een manier om het kwaad te bestrijden. Ik was vastbesloten om mensen te helpen. Hen spiritueel bijstaan en hen ondersteunen om met Gods hulp door de sacramenten, de Heilige Schrift en het gebed de zonde te overwinnen, leek mij doeltreffender dan gewoonweg de misdaad te bestrijden. Uiteindelijk mag men echter ook niet vergeten dat de roeping niet voortkomt uit de wil van de mens, maar dat God een mens roept om zijn dienst als priester te vervullen.“

Drugsgebruik is vaak het begin van een steeds diepere verstrikking in het kwaad en in de criminaliteit. Hij was al vertrouwd met de drugsproblematiek toen hij nog bij de politie werkzaam was. Toen hij in 1992 tot priester werd gewijd en altijd opnieuw drugsverslaafden bij hem kwamen biechten, voelde hij zich geroepen om zich volledig voor die mensen in te zetten. Daarom richtte hij in 1996 in Sapjornoe, dat 100 kilometer van Sint-Petersburg verwijderd ligt, in de nabijheid van de Fins-Karelische grens, een revalidatiecentrum voor drugsverslaafden op, dat zich op de hele mens richt en ook zijn spirituele dimensie in aanmerking neemt. Want voor de priester was het duidelijk dat het bij drugsverslaving minder om een medisch of een sociologisch probleem gaat dan om een ziekte van de ziel, die een spiritueel en pastoraal antwoord vereist.

In het centrum worden jonge mannen tussen 18 en 35 jaar opgenomen die de lichamelijke ontwenningskuur al doorlopen hebben in een kliniek. Het centrum is georganiseerd als een gezin. Pater Sergij en zijn echtgenote Ljudmila nemen elk van die jonge mannen in het centrum op als de verloren zoon uit het Evangelie. “We maken geen onderscheid tussen onze eigen kinderen en de jongeren die hier naartoe komen. Het belangrijkste is om het kind in hen te zien, net als bij onze eigen kinderen“, zegt Ljudmila. Onder elkaar gedragen de jonge mannen zich als broers. De ouderen helpen de jongeren om zich geleidelijk aan het nieuwe leven aan te passen. En natuurlijk zijn er ook nog de talrijke helpers die eveneens deel uitmaken van die grote familie. In die omgeving treden er al snel veranderingen op in de ziel van de jonge mannen.

Een van degenen die er al in geslaagd zijn hun leven ten goede te keren, is de 22-jarige Michail. Naar eigen zeggen was hij net een “wandelende mummie “, toen hij besloot om zijn leven een nieuwe wending te geven. Het was hem duidelijk dat hij niet lang meer te leven had indien hij verder zou doen met drugs zoals hij bezig was. Hij had geen contact meer met zijn familie, sliep en at nog amper en leefde uitsluitend voor zijn verslaving. Hij kwam ook in aanraking met de wet. Eigenlijk leek het alsof zijn leven afgelopen was. Hij ging op zoek naar advies in het Alexander Nevski-klooster in Sint-Petersburg. Daar raadde men hem aan om zich tot pater Sergij te wenden. Nog voor Michail in het centrum werd opgenomen, begon hij regelmatig naar de kerk te gaan. Hij wilde alles te weten komen over het geloof, dat voor hem iets helemaal nieuws was. Toen hij naar Sapjornoe kwam, was hij onmiddellijk enorm onder de indruk van de schoonheid van die plek en van de liefde waarmee hij daar werd verwelkomd. Ook aan de manier van leven daar wende hij snel. Hij zegt: “Het was een waanzinnig goed gevoel om ‘s morgens op te staan toen de klokken luidden, mij naar het gebed te haasten, dan te ontbijten en vervolgens ter ere van God te werken. In Sapjornoe begon ik opnieuw boeken te lezen, wat ik al vijf of zes jaar lang niet meer had gedaan. De mooie erediensten in de kerk vielen bijzonder in mijn smaak. En de maaltijden werden met zoveel liefde en zo buitengewoon lekker bereid! Zo was het zelfs thuis niet.“ Hij bleef een jaar in het centrum. “In die periode heb ik grondig nagedacht over mijn hele vroegere leven en keek ik met een diep geloof in God naar de toekomst. Het jaar in Sapjornoe heeft mij de aanzet gegeven om met een nieuw leven te beginnen. Ik weet niet of ik vandaag nog in leven zou zijn, indien ik niet in Sapjornoe had verbleven. Eer aan God voor dat alles!“

Van bij het begin heeft elke jonge man een welbepaalde taak: ze werken in de veeteelt of in de moestuin, ze kunnen een beroep leren, zoals metser, timmerman, schrijnwerker of dakdekker, sommigen werken in de kaarsen- en hostiewerkplaats. Op dit ogenblik zijn er 60 jonge mannen in het centrum opgenomen. Om iedereen aan het werk te zetten, zou pater Sergij nu ook nog een imkerij met 50 bijenkorven willen inrichten. We zouden hem hierbij met 30.000 euro willen helpen.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 427-00-19 Rusland

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid