Rusland: Concrete maatregelen in een oecumenische geest

22/01/2018 Leuven – Van 18 tot 25 januari vieren de christelijke Kerken de “Gebedsweek voor de eenheid van de christenen”. De pauselijke stichting Kerk in Nood moedigt al 25 jaar lang de dialoog tussen de katholieke en de Russisch-Orthodoxe Kerk aan. De directeur van het Britse nationale kantoor van de stichting geeft toelichting bij een nieuw gezamenlijk initiatief  dat plaatsvindt in Stavropol, waar met de ondersteuning van Kerk in Nood hulp wordt geboden bij ongewenste zwangerschappen en andere noodsituaties.

Elk menselijk leven heeft zijn waardigheid. Daarom helpt Kerk in Nood bijzonder kwetsbare vrouwen en hun ongeboren kinderen in Rusland.  Heel concreet ondersteunen de Katholieke en de Russisch-Orthodoxe Kerk op dit moment tot 42 behoeftige vrouwen en hun gezinnen door hen in Zuid-Rusland een onderkomen ter beschikking te stellen tot ze een vaste woonplaats hebben gevonden.

Samen met de metropoliet van de Russisch-Orthodoxe Kerk, Zijne Eminentie Kirill van Stavropol en Nevinnomyssk, opende de directeur van het Britse nationale kantoor van de stichting Kerk in Nood, Neville Kyrke-Smith, afgelopen najaar een eerste noodverblijf voor jonge moeders in Stavropol. In het Nederlands betekent de naam van deze stad, die ten noordoosten van Sotsji gelegen is, zoveel als “stad van het Kruis”. De metropoliet en de Britse directeur van Kerk in Nood hadden er ontmoetingen met de betrokken noodlijdende vrouwen, die praktische hulp krijgen, onder wie ook een islamitisch gezin. Neville Kyrke-Smith verklaarde in dit verband: “Dit project is levensnoodzakelijk. Het ondersteunt zwangere vrouwen, die zich vaak zonder enige hulp moeten zien te redden.”

Het door de Orthodoxe Kerk opgerichte centrum levert tegelijk een bijdrage  tot de oecumene, benadrukte Kyrke-Smith.  Kerk in Nood stelde meer dan 22.000 euro ter beschikking voor dit beschermde verblijf van het crisiscentrum.  Het biedt de vrouwen alternatieven voor abortus aan en staat hen bij met advies.

Het project gaat terug op vroegere initiatieven van zowel de Katholieke als de Russisch-Orthodoxe Kerk. Vertegenwoordigers van beide gemeenschappen waren verleden jaar aanwezig op de internationale conferentie over “de bescherming van het ongeboren leven” die door het patriarchaat van Moskou werd georganiseerd. Toen werd de oproep tot “eerbiediging van het onvervreemdbare recht op leven” gelanceerd, die later deel uitmaakte van de gezamenlijke verklaring van paus Franciscus en metropoliet Kirill. Peter Humeniuk, de expert van Kerk in Nood voor Rusland, benadrukt dat er vanaf het prille begin maatregelen werden genomen in een oecumenische geest. Dit betekent dat men er zich niet alleen op toelegde om de toestand te analyseren, maar tegelijk ook naar oplossingen zocht.” Daartoe hadden de afgevaardigden al in een vroeg stadium een ontmoeting met een ervaren groep katholieken uit Milaan, die zwangerschapsadvies aanbiedt en tot op heden al het leven van nagenoeg 20.000 kinderen heeft gered.

Wat de gevolgen van abortus betreft, stelt Humeniuk het volgende vast: “Spijtig genoeg is abortus in Rusland zeer verspreid. Dat gaat terug op de Sovjetperiode.  De mensen in Rusland worden zich geleidelijk bewust van het probleem. Een niet te onderschatten rol daarbij speelt de demografische ontwikkeling in Rusland en in de westelijke wereld, die ondertussen vele mensen heeft wakker geschud.”

Daarenboven ondersteunt Kerk in Nood ook nog andere projecten in Rusland. Daarbij gaat het onder andere om een rehabilitatieprogramma voor drugsverslaafden, dat een succespercentage van 80 procent kan voorleggen, en om de bouw van een nieuwe kapel in Stavropol.  Voor die kapel er kwam, moest de katholieke geloofsgemeenschap bijeenkomen in de werkplaats van een landbouwer. Pater Mitrzak is de eerste katholieke geestelijke sinds de revolutie die er zijn permanente zetel heeft gevestigd.  De orthodoxe metropoliet Kirill helpt de kapel met de formaliteiten voor de registratie.

Zijne Eminentie Kirill van Stavropol

De samenwerking tussen de Russisch-Orthodoxe en de Katholieke Kerk rond projecten voor hulpbehoevende mensen en projecten voor de bescherming van het ongeboren leven wordt door de Britse directeur van Kerk in Nood Kyrke-Smith “als bijzonder bemoedigend voor Kerk in Nood” omschreven.

De pauselijke stichting Kerk in Nood zit zich – volgens de wens van de heilige paus Johannes Paulus en van zijn opvolgers in het ambt van Petrus – al 25 jaar in voor de dialoog tussen de katholieke en de Russisch-Orthodoxe Kerk.

Paus Franciscus en Kirill, de patriarch van Moskou, hebben naar aanleiding van hun historische ontmoeting in februari 2016 in Havana belangrijke themagebieden aangeduid waar een nog intensievere samenwerking tussen beide Kerken mogelijk is. Als antwoord op hun oproep dienen zich ondertussen nieuwe samenwerkingsmogelijkheden tussen katholieke en orthodoxe christenen aan. Om die reden werd een oecumenische werkgroep opgericht waarin Kerk in Nood een beduidende rol speelt. Die werkgroep coördineert en organiseert Initiatieven, evenementen en conferenties rond de bescherming van het menselijk leven en het gezin en rond de steun voor vervolgde christenen in het Midden-Oosten. Het crisiscentrum voor vrouwen in Stavropol is een van de voorbeelden van een dergelijk gezamenlijk initiatief.

Door Murcadha O’Flaherty & John Pontifex

 

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid