Rusland: Bestaanshulp voor 63 kloosterzusters in het bisdom Sint-Jozef met zetel in Irkoetsk

06/08/2018 Leuven – Het Oost-Siberische bisdom Sint-Jozef met zetel in Irkoetsk is het meest uitgestrekte  bisdom ter wereld. Met een oppervlakte van bijna 10 miljoen vierkante kilometer is het groter dan de Verenigde Staten! Verspreid over dit immense gebied wonen 50.000 katholieken, die door iets meer dan 40 priesters worden begeleid. Daarbij komen nog 63 kloosterzusters van diverse congregaties. Hun werk in de parochies is absoluut onontbeerlijk. Bovendien verrichten ze talrijke werken van naastenliefde, die vooral voor kinderen uit verscheurde gezinnen, eenzame bejaarden en zieke mensen, straatkinderen en daklozen een ware zegen zijn.

Zo werken in de parochie van het Onbevlekte Hart van Maria in de stad Irkoetsk, bijvoorbeeld, twee zusters van de orde van de “dienaressen van de Heilige Geest“ met kinderen uit “moeilijke” gezinnen. Het gaat hierbij om kinderen uit behoeftige en kroostrijke gezinnen en om kinderen van wie de ouders alcoholverslaafd zijn. De zusters hebben een huis geopend dat ze de naam “huis van de hoop” hebben gegeven. De kinderen komen er elke dag naartoe om hun schooltaken te maken, te eten en te spelen. De zusters organiseren uiteenlopende activiteiten, leren samen met de kinderen en doen er alles aan om een gezinssfeer te scheppen waardoor de kinderen daar kunnen ervaren wat ze in hun eigen gezinnen niet kennen.

Dezelfde zusters uit de gemeenschap van Irkoetsk bezoeken regelmatig de kinderen van de tuberculosekliniek en ondernemen samen met hen verscheidene activiteiten. Daarnaast brengen ze ook bezoeken aan kinderen met kanker in het ziekenhuis.

In Abakan hebben de zusters hun huis geopend voor vrouwen met kinderen die geen onderkomen hebben. Op dit moment wonen daar twee moeders met drie kinderen. Bovendien bezoeken de kloosterzusters ook bejaarde mensen.

Alle 63 kloosterzusters van de diverse kloostergemeenschappen die in het bisdom Sint-Jozef van Irkoetsk actief zijn, helpen wij met een bedrag om in hun levensonderhoud te voorzien. We zouden hen met 31.500 euro willen ondersteunen. Dat komt neer op 500 euro per zuster voor een heel jaar. Wie helpt mee?

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 427-05-39 Rusland

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid