Roemenië: Ondersteuning van 54 seminaristen in Oradea

17/02/2020 Leuven – Het Grieks-katholieke bisdom Oradea kan zich nog altijd in een groot aantal priesterroepingen blijven verheugen. Een belangrijke factor die daartoe bijdraagt, is het intensieve gezinspastoraal. Gezinnen die actief aan het kerkelijk leven deelnemen en hun geloof beleven, zijn immers de beste voedingsbodem voor priesterroepingen.

In 2017 vierde het priesterseminarie van Oradea zijn 225-jarig bestaan. In de 20ste eeuw werd die geschiedenis echter brutaal onderbroken door de communistische kerkvervolging. Pas na de politieke omwenteling en de val van de Muur konden jonge mannen opnieuw in het seminarie intreden. Het nieuwe begin verliep moeilijk, vooral economisch gezien. Kerk in Nood helpt het priesterseminarie in Oradea al sinds 1993. Ook vandaag nog is hulp dringend noodzakelijk, want het bisdom is arm.

Pater Anton Cioba, de rector van het seminarie, schrijft ons: “Zonder de hulp uit het buitenland zouden wij onze taak niet kunnen vervullen. Wij zullen ons ook in de toekomst op uw steun moeten verlaten en danken u van ganser harte voor alle ondersteuning die u ons al verleend hebt. Op die manier helpt u ons om het universeel karakter van de katholieke Kerk te voelen. Moge God u en al onze weldoeners zegenen.”

Ook dit jaar zouden wij de opleiding van de 54 seminaristen opnieuw met 32.400 euro willen ondersteunen.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 423-02-79 Roemenië

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid