Qaraqosh: 2 jaar, 2 maanden en 12 dagen …

FacebookTwitterGoogle+

Liberation of Qaraqosh - October 2016Op 6 augustus 2014 werd de vlakte van Nineve overspoeld door de strijdkrachten van IS. Dit betekende het begin van een periode van verbanning voor de meer dan 100.000 christenen die daar woonden. Een week later bezochten vertegenwoordigers van de internationale katholieke hulporganisatie en pauselijke stichting Kerk in Nood de Koerdische hoofdstad Erbil, waar vele van die christenen een toevlucht hadden gezocht. Ze troffen er talrijke inwoners aan die uit de stad Qaraqosh waren gevlucht. Dit was de meest bevolkte stad in de vlakte van Nineve, met zowat 50.000 inwoners, nagenoeg allemaal christenen, en 10 christelijke kerken. De mensen hadden alles moeten achterlaten en op de vlucht moeten slaan om het vege lijf te redden.

Twee jaar, 2 maanden en 12 dagen later bereikte ons het nieuws van de bevrijding van Qaraqosh. Dat vervulde ons met immense vreugde. Johannes Heereman, uitvoerend president van Kerk in Nood, was bijzonder emotioneel toen hij het nieuws voorlas: “Qaraqosh is vrij! – en het ziet ernaar uit dat ook delen van de naburige gemeenschappen Bartella en Karamlesh werden bevrijd. Dit zijn allemaal namen die in de afgelopen twee jaar zo tegenwoordig zijn geweest in onze gebeden”, voegde hij eraan toe. Volgens een bericht van Emanuel Youkhana van de organisatie CAPNI, boden de strijders van IS niet echt weerstand, maar trokken ze zich terug en lieten alleen maar enkele sluipschutters achter.

De mensen van Qaraqosh, een stad die ook gekend is onder de naam Baghdida, weten met hun vreugde geen blijf nadat ze het nieuws hebben vernomen en de sociale netwerken worden overspoeld met videofilmpjes en foto’s van mensen die vieren, zingen en bidden. Maar de afgelopen twee jaar en twee maanden hebben de levens van de inwoners grondig veranderd. Dankzij sociale media als Facebook en Whatsapp is het niet moeilijk om contact te leggen met een aantal van de personen met wie we de ervaringen uit de voorafgaande periode vol angst en leed kunnen delen. Aded, die op die dag een zoon en een neef verloor  – beiden gedood door een granaat die in de tuin van hun huis terechtkwam – vluchtte naar Frankrijk met zijn vrouw en dochter, die daar een medische behandeling ondergaat. Daardoor moest hij twee jaar wachten, terwijl de rest van zijn gezin en zijn ouders in Erbil achterbleven. “Vandaag zijn alle christenen die in die regio woonden heel blij, maar toch maken we ons zorgen over de toekomst. Mensen zijn bang om naar hun huizen terug te keren en ze zullen niet teruggaan tot er internationale strijdkrachten ter plaatse zijn om hen te beschermen”, zegt hij. Martin was seminarist toen hij gedwongen werd om uit Qaraqosh weg te vluchten. Enkele weken geleden werd hij tot priester gewijd en het nieuws bereikte hem tijdens een bezoek aan Bagdad. “Het eerste wat ik wil doen, is God danken. Ik ben zo gelukkig. Ik geloofde er altijd in dat dit op een dag zou gebeuren, maar ik kan haast niet wachten om de stad met eigen ogen te zien. Toen ik het nieuws hoorde, dacht ik: het goede heeft het kwade overwonnen. God wil zijn volk niet langer ongelukkig zien. Hij wil dat we blij zijn. We zijn bijzonder blij en we bidden dat we op een dag naar onze huizen zullen kunnen terugkeren. Nu zijn de ogen van de hele wereld op Mosoel gericht”, vertelde hij ons.

Liberation of Qaraqosh - October 2016De Chaldeeuws-katholieke patriarch Louis Raphaël Sako I deelde zijn reacties met ons vanuit Berlijn, waar hij deelneemt aan een werkgroep die de toekomst van Irak, en in het bijzonder van  de minderheden in het land,  bespreekt. “Ik hoop dat de bevrijding van Mosoel en van de vlakte van Nineve, die volop aan de gang is, een totaal succes zal zijn. Dit is een teken van hoop voor ons allen”, liet hij Kerk in Nood weten. Een moment van grote vreugde en hoop, maar tegelijk ook van onzekerheid, aangezien het niet moeilijk is om zich de enorme uitdagingen voor te stellen, waarmee de christelijke steden en dorpen in de vlakte van Nineve na de bevrijding worden geconfronteerd. Een aantal van de basisvereisten voor een geslaagde terugkeer van de christenen naar de huizen van hun voorouders werden door Sako opgesomd in de toekomstvisie die hij in Berlijn tegenover de voormalige ambassadeur van de Verenigde Staten in Irak, Dhr. Ryan Crocker, schetste: “Ik hoop dat de net begonnen bevrijding  van Mosoel en van de vlakte van Nineve succes kent. Dit is een teken van hoop voor ons allen. Na de bevrijding en het einde van die conflicten moeten de betrokken Westerse regeringen de vluchtelingen helpen om naar hun huizen terug te keren, conflictzones beveiligen, hun volledige bescherming verzekeren, hun rechten herstellen en hun eigendommen terugbezorgen, bijdragen aan de heropbouw van dorpen en steden, de opgelopen schade vergoeden en helpen bij het herstel van het cultureel en religieus erfgoed van al zijn bestanddelen.”

Johannes Heereman, uitvoerend president van Kerk in Nood, is het eens met de bezorgdheid die de Chaldeeuwse patriarch uit. “De bevrijding van een zo beduidende stad als Qaraqosh vervult ons met grote vreugde en hoop. Het is echter pas een eerste stap. Er zal een lange en moeilijke weg moeten worden afgelegd, want de veiligheid moet worden verzekerd en de vrede bestendigd. Kerk in Nood zal zich blijven inzetten voor de Iraakse christenen en hen blijven helpen, zoals de organisatie in alle voorafgaande stadia van de crisis heeft gedaan.”

Sinds 2014 heeft Kerk in Nood de christenen in Irak met meer dan 20 miljoen euro ondersteund door noodhulp te leveren en projecten voor onderwijs, voeding en huisvesting voor de vluchtelingen te financieren.

door Maria Lozano

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation