Zusters werken voor Gods loon in Kameroen

FacebookTwitterGoogle+

3160108 kameroen2De Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid zijn sinds 1999 in Kameroen werkzaam. In 2002 vestigden ze zich ook in het bisdom Mbalmayo, dat in het centrum van het land ligt. Daar wonen en werken zij in de Missiepost van Ayos. Zij hebben een school overgenomen van de Franse zusters die als opleidingscentrum dient voor vrouwen en jonge meisjes. 47 vrouwen en 14 jonge meisjes leren daar momenteel naaien en borduren. Daarnaast hebben de zusters in 2012 ook een gezondheidscentrum geopend, waar verschillende ziektes worden behandeld. En dan is er ook nog een kraamkliniek, waar alleen al het afgelopen jaar 236 kinderen het levenslicht zagen.

In Ayos zijn drie zusters werkzaam. Zuster Celestine, de overste, is verpleegster en leidt het gezondheidscentrum. Daarnaast geeft zij aan jonge meisjes onderwijs in hygiëne en leidt zij een groep van de „Vrienden van de Goddelijke Voorzienigheid“. Zuster Danuta geeft catechese en leert de vrouwen en jonge meisjes naaien en borduren. Zuster Gaelle is verantwoordelijk voor de catechese aan de kleinere kinderen van de parochie. Dez160108 kameroen2e lessen worden goed bezocht: er doen 300 kinderen aan mee! Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de bibliotheek.

De zusters verlenen waardevolle diensten en werken hard, maar zij krijgen daarvoor geen vergoeding. Zij werken in de waarste zin van het woord voor Gods loon. Maar omdat zij toch wel op bescheiden wijze in hun levensonderhoud moeten voorzien, hebben zij ons om hulp verzocht. Wij zouden hen graag steunen met een bedrag van 1500 euro voor een heel jaar.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.  Mededeling voor gift: 113-05-39 Kameroen

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation