Zusters in het Andesgebergte te Peru van 1 pk naar 140 pk

FacebookTwitterGoogle+

De congregatie van de Missiezusters van de Onbevlekte Ontvangen Maagd Maria en de Heilige Catharina van Siena is in 1914 te Colombia gesticht. De stichteres koesterde een grote voorliefde voor de inheemse bevolking van Latins-Amerika. Vandaag zijn de missiezusters aanwezig in een tiental landen van het continent. Ze hebben ook kloosters in Rome en Madrid en zijn vandaag ook aanwezig in Afrika.

160602 Peru1In Peru vervullen de zusters al 50 jaar hun dienstwerk in het bisdom Abancay dat ligt in het Andesgebergte, waar de zusters zorg dragen voor de mensen in 49 verschillende dorpen die moeilijk bereikbaar zijn. In sommige dorpen komt de bus slechts eenmaal per week. De bussen vertrekken op maandag tussen twee en vier uur ’s nachts en keren pas op vrijdag terug. Zelfs dan moesten de zusters nog verscheidene uren wandelen om enkele andere dorpen te bereiken. Vroeger kwamen ze ook wel eens te paard of met een muilezel.

De zusters wendden zich tot Kerk in Nood (ACN) om hulp zodat ze een wagen zouden kunnen aanschaffen die geschikt is voor het lastige wegennet. Dankzij de vrijgevigheid van onze weldoeners konden we 15.400 euro te beschikking stellen, waarmee ze in staat waren een auto te kopen, zodat ze de mensen van de dorpen vaker kunnen bezoeken. De zusters hebben ons gevraagd om hun hartelijke dank aan de weldoeners over te brengen.

160602 Peru3

 

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift:  234-05-29 Peru

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation