Zuid-Soedan : Opleidingshulp voor 21 seminaristen in Tombura-Yambio

FacebookTwitterGoogle+

Zuid-Soedan is het jongste land ter wereld. Toen het overwegend christelijke en animistische zuiden van Soedan zich in 2011, na een burgeroorlog die 25 jaar had geduurd, van het hoofdzakelijk islamitische noorden van Soedan afscheidde, was de jubel aanvankelijk enorm groot. De vreugde was echter van korte duur, want in 2013 raakte het land opnieuw in een burgeroorlog verwikkeld. Daarbij is de Kerk – net als in vele landen overal ter wereld – de enige hoop van de lijdende bevolking.

Het bisdom Tombura-Yambio is met zijn oppervlakte van meer dan 81.000 vierkante kilometer bijna even groot als Oostenrijk. Het priestertekort is dramatisch: vele van de parochies hebben zelfs geen priester. Maar ook waar er wel een priester is, moet die een reusachtig gebied met talrijke verafgelegen dorpen bedienen, zodat de gelovigen in de diverse dorpen slechts zeer zelden de sacramenten kunnen ontvangen. Vele katholieken sterven zonder dat aan hen de laatste heilige sacramenten werden toegediend. Vele kinderen worden nooit gedoopt en de gelovigen verlangen hartstochtelijk naar de Heilige Mis en het ontvangen van de communie.

De belangrijkste en grootste uitdaging van het bisdom bestaat er dan ook in om de aanstaande priesters een degelijke opleiding te geven. De jonge roepingen zijn namelijk de hoop voor de toekomst. Het is heuglijk nieuws dat zich op dit moment 21 jonge mannen in het priesterseminarie op de priesterwijding voorbereiden, maar de bisschop weet niet hoe hij hun opleiding moet financieren. De ouders van de seminaristen hebben door de oorlog immers alles verloren: ze werden verdreven, hun huizen werden platgebrand, hun have en goed geplunderd.

“Wij wenden ons tot onze medechristenen en vragen hen ons te helpen om onze seminaristen tot priester op te leiden opdat ze de lijdende mensen in ons land zouden kunnen dienen en vredestichters zouden kunnen worden”, schrijft de rector van het seminarie ons. Ook de bisschop van Tombura-Yambio schrijft ons een krachtige boodschap: “Ik zou niet willen dat de toekomst van de Kerk in mijn handen verbrokkelt.” Daarom vraagt hij ons om hulp. We hebben hem 19.500 euro beloofd.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 166-02-79 Zuid-Soedan

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation