Zonnepanelen voor een missieboot in het Amazonegebied

FacebookTwitterGoogle+
Palmzondag in het Amazonegebied

Palmzondag in het Amazonegebied

In een groot deel van het gebied van de Opper-Amazone, waar Brazilië, Peru en Colombia aan elkaar grenzen, zijn nauwelijks wegen. De mensen wonen ofwel in grote steden, zoals Manaus, ofwel op de oevers van de Amazone en haar zijrivieren, met inbegrip van de Jacuraçá, de Acuruí en de Içá. Veel plaatsen kunnen alleen per boot worden bereikt.

Het centrum van de parochie van Santo Antônio de Lisboa is de stad Santo Antônio do Içá. Deze stad telt 17.000 inwoners en ligt op de plaats waar de Rio Içá en de Rio Solimões samenstromen. In de stad bedient de Italiaanse missionaris, Broeder Gino Alberati, vijf kleinere geloofsgemeenschappen, met behulp van twee andere Kapucijner missionarissen en twee novicen. Maar tegelijkertijd dragen zij ook zorg voor 34 geloofsgemeenschappen langs de oevers van de Rio Içá en nog eens zes andere langs de Rio Solimões. 12 van deze nederzettingen bestaan volledig uit inheemse gemeenschappen van de Tikuna-stam. Zij hebben allemaal pastorale zorg nodig, maar de Tikuna in het bijzonder hebben ook behoefte aan ondersteuning en ontwikkelingshulp, met inbegrip van medische zorg, onderwijs en steun bij de ontwikkeling van enige vorm van landbouw…

Gedurende de eerste twintig jaar van hun missie gebruikten de kapucijnen nog steeds houten boten om de mensen te bereiken, maar deze waren moeilijk bestuurbaar, zwaar en moesten regelmatig worden gerepareerd. Om het jaar moesten er grote werkzaamheden aan worden verricht. En bovendien, met de nieuwe maatregelen om de regenwouden van het Amazonegebied te beschermen, heeft de houtprijs adembenemende hoogtes bereikt. En dus is in 2003 een nieuwe missiepost in hun missiegebied gestart met een nieuwe, aluminium boot, de Itinerante, die zij hebben kunnen kopen dankzij de steun van de weldoeners van Kerk in Nood.

Sindsdien heeft broeder Gino de Itinerante doormidden gehakt en in het midden een nieuw stuk toegevoegd van 4, 5 m. lang, om de boot groter te maken. Nu is de boot 20,67 m lang, met het gevolg dat hij niet meer zo onhandig op het water ligt, en als bonus is het benzine- en olieverbruik aanzienlijk gedaald. Want hoewel broeder Gino heel rustig vaart met een snelheid van slechts 12 km/u – hij zou meer dan dubbel zo snel kunnen varen, tot 26 km/u -, toch verbruikt hij nog altijd 600 liter dieselolie voor de tocht van 340 km op de Rio Içá en terug. Als het water in de rivier laag staat, verbruikt hij zelfs meer dan 800 liter, wegens alle extra bochten en draaiingen in de rivier.

Op pastoraal bezoek

Op pastoraal bezoek

Alleen voor een noodgeval verhoogt broeder Gino de snelheid. Eens heeft hij bijvoorbeeld het leven van een kind kunnen redden, dat door een slang was gebeten en niet in het gezondheidscentrum kon worden behandeld, door het snel naar het ziekenhuis in São Paulo de Olivença te brengen. Een andere keer werd zo ook een 18jarig meisje met een blindedarmontsteking dankzij de missieboot gered.

Dankzij de renovatie kunnen nu op de boot 40 mensen plaatsnemen. En dat is echt een vooruitgang. Want veel activiteiten, zoals de opleiding van de catechisten of van de gemeenschapshoofden, en ook ontwikkelingsprojecten vinden plaats in Santo Antônio. Met de boot kan de broeder alle deelnemers daar naar toe brengen en weer terug. En er is ook een grote multifunctionele ruimte in de boot, zodat de H. Mis, huwelijken en dopen ter plekke kunnen worden gevierd, en er ook bijeenkomsten kunnen worden gehouden. Soms neemt broeder Gino ook ontwikkelingshelpers met zich mee, of leden van het Equipe Itinerante uit Tabatinga. Bij andere gelegenheden wordt hij door een missiezuster geholpen van de Hallel Gemeenschap of door missionarissen uit andere gebieden.

Een tocht op de Rio Içá duurt 20 dagen. Elk jaar onderneemt hij twee van die reizen, plus nog eens 48 extra kortere weekendtochten. Vorig jaar maakte hij zelfs vier van die grote reizen. Broeder Gino en zijn medebroeders maken het zich niet gemakkelijk in het leven. Dankzij de steun van onze weldoeners, die 14.000 euro hebben geschonken, zijn wij echter in staat geweest om deze moeilijke reizen iets minder bar te laten zijn, door de installatie van een efficiënt zonne-energiesysteem op de Itinerante. Dus nu hebben ze elektriciteit op de boot en kunnen ze een ijskast hebben, bijvoorbeeld, wat een groot voordeel is op de weekend-tochten. Zij kunnen nu ook gebruik maken van een satelliettelefoon, een bron van meer zekerheid en veiligheid op reis. Broeder Gino stuurt een hartelijk dank-u-wel aan alle weldoeners en vraagt God om zegen voor allen die hebben geholpen.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation