Zondagsschool voor kinderen van Arik en omgeving (Armenië)

FacebookTwitterGoogle+

160518 Armenia1In juni van dit jaar reist Paus Franciscus naar Armenië. De Armeniërs zijn er heel trots op dat het christendom al in de vierde eeuw staatsgodsdienst werd in hun land en dat ze daarmee de oudste christelijke natie in de wereld zijn. Bijna 95% van de bevolking is lid van de Armeense Apostolische Kerk die, net als de koptische Kerk in Egypte, behoort tot de Oosterse orthodoxe Kerken. De Eparchie (oosters bisdom) van Artik hecht veel belang aan de godsdienstles van de kinderen omdat de invloed van de media en de negatieve invloed van de samenleving het nodig maakt om de christelijke waarden en het christelijke geloof bij deze kinderen te onderwijzen, zodat ze een diep geworteld geloof zouden ontwikkelen. Daarom zijn ze twee jaar geleden in Artik en in de 10 omringende dorpen van start gegaan met een zondagsschool, die bestaat uit een tweejarige opleiding.

Er schreven zich 280 kinderen in voor het programma. Ze luisterden naar Bijbelverhalen, zongen religieuze hymnes en liederen en leerden over heiligenlevens, de grote kerkfeesten, de ethische kwesties en de geschiedenis van het christendom in Armenië. Daarnaast maakten ze ook tijd voor ontspannende activiteiten met veel spel en plezier. Tijdens de zomer en de herfst werden vijf bedevaarten georganiseerd naar verschillende heiligdommen in het land. Aansluitend werden de ouders van de kinderen uitgenodigd voor ouderavonden.

Dankzij de vrijgevigheid van onze weldoeners konden we 9.000 euro bijdragen voor de kosten van dit project. De vicaris van de Eparchie van Artik, Mgr. Narek Avagan, bedankte ons hartelijk in naam van de deelnemende kinderen en hun ouders in de eparchie. De zondagsschool was een reuze succes en zal ongetwijfeld een vervolg krijgen.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 446-00-49 Armenië zondagsschool

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation