Zambia: Misintenties voor vijf priesters die in de priesteropleiding actief zijn

FacebookTwitter

10/04/2018 Leuven – In het “Emmaus Spirituality Center“ in Lusaka doorlopen alle jonge mannen van het land die zich tot het priesterschap geroepen voelen een “geestelijk jaar“. Dit is het voorstadium van de priesteropleiding, dus vóór de jongelingen in een van de priesterseminaries binnentreden. Het betreft een zogenaamde “propaedeutica“, een voorbereidend jaar waarin de spirituele grondslag wordt gelegd voor de verdere studieweg en de jonge mannen zich na het eindexamen in het secundair onderwijs geleidelijk aan het spirituele leven aanpassen, zich op menselijk vlak verder ontwikkelen en tot rijpheid komen. Gemiddeld doorlopen elk jaar 45 jongeren dit eerste stadium van de priesteropleiding.

“Aangezien wij maar al te goed weten dat de Kerk ware getuigen van het Evangelie nodig heeft, die zeer degelijk opgeleide, gemotiveerde en gedisciplineerde priesters zijn, moet het seminarie zijn dagelijkse plichten vervullen“, aldus eerwaarde Justin Mulenga, die verantwoordelijk is voor de priesterseminaries bij de Bisschoppenconferentie van Zambia. De vijf priesters die aan het “Emmaus Spirituality Center“ instaan voor de opleiding en de spirituele begeleiding van de toekomstige priesters, moeten zich daarom volledig op hun opdracht kunnen toeleggen en voor die dienst beschikbaar zijn. Dat betekent echter tegelijk ook dat ze geen bijkomende bronnen van inkomsten hebben, die bijvoorbeeld voortvloeien uit een activiteit die ze in een parochie uitoefenen. Bijgevolg zijn ze aangewezen op misintenties.  Wij zouden hen met misintenties voor een totaal bedrag van 5.300 euro willen ondersteunen.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 159-04-masses Zambia

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *