Twee brommers en acht fietsen brengen Christus naar de parochie in Congo

FacebookTwitterGoogle+
Zegening van de twee nieuwe brommers en de acht nieuwe fietsen

Zegening van de twee nieuwe brommers
en de acht nieuwe fietsen

In het Noordoosten van Congo, in de Sint-Augustinusparochie, in Poko, zijn twee priesters erg opgetogen met hun twee brommers, net als de catechisten die zich verheugen over acht nieuwe fietsen. Dankzij de vrijgevigheid van de weldoeners van Kerk in Nood (ACN) konden we 9.600 euro schenken en hoeven ze nu niet langer uren te stappen om hun bestemming te bereiken.

Ook de gelovige gemeenschap zelf deelt in de vreugde want het zijn zij die nog het meeste profiteren van deze geschenken. De priesters en de catechisten kunnen nu gemakkelijker de meest afgelegen dorpen bereiken zodat de mensen de sacramenten vaker kunnen ontvangen, catecheseonderricht kunnen krijgen en meer en diepgaander kunnen deelnemen aan het kerkelijk leven.

Catechisten kunnen nu gemakkelijker verafgelegen dorpen bereiken

Catechisten kunnen nu gemakkelijker
verafgelegen dorpen bereiken

Deze parochie is zeer landelijk. De bevolking moet de touwtjes aan elkaar knopen met wat ze op het land kunnen telen. Jammer genoeg heeft een gewapend conflict in deze regio hun armoede alleen maar verergerd en is de plaatselijke infrastructuur verwoest. Wegen, bruggen, medische posten en parochiecentra – alles is vernietigd of zwaar beschadigd. De mensen hebben nog het meest nood aan geestelijke ondersteuning en hulp.  Deze eenvoudige vervoersmiddelen, gefinancierd door onze donateurs, zijn een ware zegen voor de katholieke gemeenschap in deze streek. Ze danken u allen van ganser harte!

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 115-01-29 Democratische Republiek Congo

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation