Tsjechië : Verbouwing van een gebouw tot klooster voor de gemeenschap “Chemin Neuf”

FacebookTwitterGoogle+

Op 17 mei 2017 zou Miloslav Kardinaal Vlk, de voormalige aartsbisschop van Praag, 85 jaar oud zijn geworden. Hij overleed nauwelijks twee maanden voor zijn verjaardag. Enkele uren voor zijn overlijden fluisterde hij: “Mooiste koning”. Toen men hem vroeg wat hij bedoelde, zei hij: “Jezus aan het kruis”. Dat waren zijn laatste woorden.

Het kruis en samen daarmee de Gekruisigde in zijn armen sluiten, dat waren in zijn leven geen ijdele woorden. Verscheidene jaren moest hij ten tijde van de vervolging van de Kerk door de communisten in het toenmalige Tsjechoslovakije wachten alvorens hij tot een universiteit werd toegelaten, omdat hij geweigerd had lid te worden van het communistisch jeugdverbond. Nadat hij was afgestudeerd, moest hij maar liefst 17 jaar lang op zijn priesterwijding wachten zonder te weten of die dag ooit zou komen. Toen hij al priester gewijd was en als dorpspastoor en als secretaris van een bisschop actief was geweest, verbood de regering hem elf jaar lang om het priesterambt uit te oefenen. In die tijd verdiende hij zijn brood door als ruitenwasser en als archivaris te werken en oefende hij zijn priesterlijke dienst alleen in het geheim uit. Altijd weer vertelde hij hoe moeilijk het voor hem was geweest om dit offer te brengen. Toch kon hij zeggen: “Ik ontdekte dat dit kruis meer bijdroeg aan mijn eigen heil en aan dat van anderen dan wanneer ik nog enkele jaren langer secretaris van de bisschop was gebleven. (…) De tijd als ruitenwasser was de meest gezegende periode van mijn leven. Ik begreep dat ik mijn priesterschap ten volle beleefde.”

“Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven” (1 Petrus 5,6). Die woorden hadden Miloslav Vlk als een leidmotief zijn hele leven begeleid. Hij hoorde ze toen hij zich als jonge man tot het priesterschap geroepen voelde en geen mogelijkheid zag om dit doel te bereiken. Toen hij in 1994 tot kardinaal werd benoemd, was hij diep aangegrepen toen hij opnieuw die woorden uit de brief van Petrus hoorde die in zijn leven letterlijk waarheid waren geworden.

Toen hij op 25 maart 2017 in de Praagse Sint-Vituskathedraal een laatste rustplaats kreeg, bewezen honderden bisschoppen en priesters uit de hele wereld en duizenden inwoners van Praag en mensen uit heel Tsjechië hem de laatste eer. Hij werd bijgezet in de belangrijkste kerk van Tsjechië, waar ook de Boheemse koningen werden gekroond en begraven. Zijn koning was echter Christus, de Gekruisigde. Nadat zijn kist in de stenen bodem was neergelaten, weerklonk in de overvolle kathedraal de lofzang: “Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat“ (Christus overwint, Christus regeert, Christus heerst). Toen de kardinaal zijn laatste woorden fluisterde, dacht hij aan die Koning, die hem zijn leven lang deel liet hebben aan Zijn lijden en Zijn verlatenheid en die hem nu verhief.

Het was de grootste wens van de kardinaal om de Liefde van Christus weer wakker te maken in het Tsjechische volk. Dat was een grote uitdaging na het communisme. Miloslav kardinaal Vlk was al jaar en dag een vriend van Kerk in Nood. De hulp die onze hulporganisatie hem bood voor de wederopbouw van de kerk in zijn aartsbisdom Praag, beantwoordde hij “met een andere munt  – die van het gebed”, zoals de kardinaal herhaalde malen tegenover Kerk in Nood benadrukte.

Ook vandaag nog blijft er voor de Kerk veel te doen. Talrijke onteigende kerkgebouwen werden door de overheid niet teruggegeven. Vele daarvan verkeren in een erbarmelijke staat. Vooral echter moeten de zielen van de mensen opnieuw worden opgebouwd. De huidige Republiek Tsjechië is in Europa immers het land waar het atheïsme het sterkst is verankerd.

Het goede nieuws is echter dat er op plaatsen, waar de mensen zien dat het geloof echt wordt beleefd, al snel jongeren zijn die dat geloof nieuw ontdekken en zich laten dopen. Zo ontstaan er levendige gemeenschappen met jonge gezinnen die hun kinderen in het geloof opvoeden en zo de grondsteen leggen voor de toekomst van de Kerk.

In Tuchomerice, een dorp in de buurt van Praag, heeft de katholieke gemeenschap “Chemin Neuf” zich gevestigd. Het is een bijzonder actieve gemeenschap: ze organiseert bijeenkomsten voor jongeren, jonge volwassenen en echtparen, bezinningsdagen, gebedsgroepen en een Bijbelschool. Elke dag wordt de Heilige Mis gevierd en worden de lauden (ochtendgebed van het Heilig Officie) gebeden. Daarnaast is er ook een mogelijkheid tot Eucharistische aanbidding. Het is de bedoeling om het huis van de gemeenschap ook voor groepen te gebruiken, zodat niet alleen de mensen uit het dorp van het werk van de gemeenschap kunnen profiteren, maar ook de gelovigen uit andere delen van het aartsbisdom. Dankzij de hulp van Kerk in Nood konden de kapel en de eetzaal al worden voltooid. Ondertussen zijn ook de werken bezig voor zestien gastenkamers, maar ze zijn nog niet afgewerkt. Wij zouden willen helpen met 25.000 euro.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift : 430-08-19 Tsjechië

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation