Tsjechië: Help hen om de weg naar God te vinden!

FacebookTwitter

11/01/2019 Leuven – De 19 jonge seminaristen, die zich vandaag in het aartsbisschoppelijk priesterseminarie in Praag op het priesterschap voorbereiden, hebben de tijden van vervolging zelf niet meer meegemaakt. Ze staan voor andere uitdagingen. De Kerk in Tsjechië is wel vrij, maar de meerderheid van de bevolking is atheïstisch opgegroeid en staat ver van het geloof. Anderzijds zijn er tegelijk ook meer en meer jonge gezinnen die het geloof ontdekken en steeds weer laten jongvolwassenen zich dopen. Er zijn goede priesters nodig, die de mensen kunnen helpen om hun weg naar God te vinden, die onthouden werd aan meerdere generaties tijdens het communisme. Voor de opleiding van de toekomstige priesters hebben we 9500 euro beloofd en rekenen hiervoor op uw gift.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 430-02-79 Praag

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *