Tsjechië : Er zijn dringend priesters nodig

FacebookTwitterGoogle+

In 1990 na het einde van de communistische heerschappij werd het aartsbisschoppelijk seminarie van Praag weer opgestart. Het is één van de twee priesterseminaries in Tsjechië. Tegenwoordig bereiden 23 jonge mannen uit vijf verschillende bisdommen zich voor op de priesterwijding. Er wacht hen een moeilijke taak, want Tsjechië is nog steeds een sterk atheïstisch land. Slechts 10,4 procent is katholiek. Toch ontstaan, daar waar mensen het geloof vinden, levendige gemeenschappen met jonge gezinnen. Daarom zijn er dringend priesters nodig. Kerk in nood ondersteunt de opleiding van de toekomstige priesters in Praag dit jaar met 11.500 euro. Mogen de seminaristen rekenen op uw gift?

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift : 430-02-79 Tsjechië 

 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation