Tanzania: Nieuwe auto voor het priesterseminarie in Ntungamo

FacebookTwitterGoogle+

De auto van het priesterseminarie St. Anthony in Ntungamo was rond de twintig jaar oud. Gezien de slechte toestand van de wegen was het een wonder dat hij het zo lang uitgehouden had. Ten slotte was het enige dat hielp: bidden dat de auto onderweg niet stil zou komen te staan. Bovendien verbruikte hij steeds meer benzine, wat voor het seminarie hoge kosten met zich meebracht.

Niet voor onszelf

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Het seminarie had dringend behoefte aan een nieuwe auto – niet voor eigen behoeften, zoals voor het transport van grote materiaalinkopen enz., maar ook omdat er verder in de omgeving geen andere auto beschikbaar is en deze auto de enige mogelijkheid is om de zieken naar het ziekenhuis in de op zeven kilometer afstand gelegen stad te vervoeren. Dag en nacht staan er mensen met medische spoedgevallen bij het seminarie op de stoep en vragen om hulp.

Want het seminarie leeft niet geïsoleerd op een eiland, alsof het aan zichzelf genoeg heeft. Het helpt de lokale bevolking, die in bittere armoede en nood leeft. Als de priesters, zusters en studenten van het seminarie hen niet helpen, worden zij door niemand geholpen.

Ingezegend

De rector van het seminarie, E.H. Vitus Mrosso, schreef aan Kerk in Nood: „Wij hebben dringend een nieuwe auto nodig, die geen problemen veroorz???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????aakt en ons in staat stelt om ook in de toekomst de weduwen, wezen, zwangere vrouwen en armen in de omliggende dorpen te helpen. Dat doen we nu ook al, sinds de oprichting van het seminarie. Wij hopen dat onze bescheiden bedelbrief zijn weg vindt naar uw bureau en naar uw harten.“

Inderdaad heeft zijn vraag bij onze weldoeners geleid tot een grootmoedig antwoord: zij hebben 20.000 euro bijgedragen om de auto aan te schaffen. De auto werd feestelijk ingezegend en de rector dankt alle weldoeners, die geholpen hebben: „Zonder een auto is het leven voor ons hier heel moeilijk. Er zijn geen woorden voor om uit te drukken hoe gelukkig wij met de nieuwe auto zijn. Moge God u rijkelijk zegenen voor u gulle gaven!“

Mededeling bij overschrijving: 154-02-29 Tanzania

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation