Tanzania: een voertuig voor de parochie Namswea

FacebookTwitterGoogle+

De parochie Namswea ligt in het uiterste zuiden van Tanzania, in het bisdom Mbinga. Het is een grote parochiegemeenschap met meer dan 11.300 gelovigen en dertien buitenposten, die tot 50 kilometer van de zetel van de parochie verwijderd liggen. De priesters die hier actief zijn, konden die buitenposten lange tijd niet bezoeken, omdat ze niet over een voertuig beschikten. Dat betekende dat de mensen in de verafgelegen dorpen voor de pastorale zorg alleen op de lokale catechisten konden rekenen en niet de mogelijkheid hadden om de Heilige Mis bij te wonen en de sacramenten te ontvangen. Daarbij komt nog dat velen van hen ook op materiële en medische hulp aangewezen zijn, maar dat die hulp bij gebrek aan een voertuig niet tot bij hen geraakte. Velen hadden gered kunnen worden, indien ze naar een kliniek hadden gebracht kunnen worden.

Onze weldoeners hebben nu 19.000 euro geschonken voor een stevig terreinvoertuig dat geschikt is voor wegen die zich in een erbarmelijke staat bevinden. Pastoor Odin Kapinga is sprakeloos van blijdschap en dankbaarheid: “Ik kan alleen maar zeggen dat ik voor hen bid”.

Nu wachten de mensen in de afgelegen dorpen niet langer tevergeefs op de priester die de sacramenten toedient, de zieke en behoeftige mensen bezoekt en hen met raad en daad bijstaat. Hartelijk dank aan alle weldoeners!

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 154-01-29 Tanzania

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation