Syrië: Een hart voor de zwaksten

FacebookTwitter

18/04/2019 Leuven – “Met de mensen en voor de mensen”, zo luidt de slogan van het dagcentrum voor kinderen met een mentale beperking Le Seneve dat in 2006 werd opgericht in de stad Homs door de Zusters van het Heilig Hart. Sinds het begin van de burgeroorlog in 2011 is hun klooster een toevluchtsoord waar vele families troost vinden en komen bidden in de kapel. De orde heeft 12 huizen in Syrië van waaruit de zusters pastorale en sociale activiteiten uitvoeren. Ondanks de vernielingen tijdens de oorlog werd het centrum in Homs weer opgebouwd en krijgen 90 kinderen er aangepaste lessen om hun zelfstandigheid te bevorderen, hun talenten te ontwikkelen en zich te integreren in de Syrische samenleving. De zusters proberen samen met de kinderen een gewoon leven te leiden en organiseren ook activiteiten voor hun families. Elke dag vertegenwoordigen deze buitengewone vrouwen Gods liefde op aarde voor deze kinderen. Al met een gift van 45 euro helpt u mee om de werking van het centrum Le Seneve te verzekeren.

Zuster Samia is directeur van Le Seneve. Bekijk hier haar getuigenis:

Deze video en dit project maken deel uit van de internationale vastencampagne 2019 van Kerk in Nood in het teken van kloosterzusters wereldwijd. Ze getuigen over hun roeping, hun gebeds- en gemeenschapsleven en hun dienst voor de meest behoeftigen. Deze actie draagt de titel “Buitengewone vrouwen. Dankzij God. Dankzij u.”

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: EC-2019

 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *