Succesverhaal: Een kippenfokkerij voor de zusters van Kisa in Tanzania

FacebookTwitterGoogle+

De parochie van Kisa in het bisdom Mbeya werd in 1927 gesticht. Zij omvat 3500 gelovigen die door 2 priesters, vijf kloosterzusters van de inheemse Congregatie „Onze Lieve Vrouw Koningin van de Apostelen“ en 25 catecheten wordt bediend.

160418_tanzania-1In 2009 opende de parochie ook een basisschool, die door kloosterzusters wordt geleid. Bovendien geven de zusters catechese, helpen ze oude mensen en zieken, geven ze voorbereiding op het doopsel en helpen ze ook in andere scholen mee. Bovendien doen zij dienst als koster in de parochiekerk.

Omdat de parochie 12 daarenboven 12 buitenposten heeft, die tussen de 15 en 50 km. van de parochie zelf verwijderd liggen, moeten de kloosterzusters lange afstanden afleggen. Het budget van de parochie is minimaal en de gelovigen leven van de hand in de tand. Dus kan de parochie de kosten voor het levensonderhoud en de vervoerskosten van de zusters niet bekostigen. Daarom zijn de zusters begonnen om in hun tuin fruit en groenten aan te planten voor de verkoop. Dit leverde echter niet genoeg inkomsten op om te overleven en dus bedachten ze het plan om een kippenfokkerij  uit te bouwen zodat ze eieren en gevogelte kunnen verkopen.

Onze weldoeners hebben met 3.300 euro geholpen, zodat zij een stal konden bouwen en 200 kippen konden aanschaffen. Nu kunnen ze in hun eigen levensonderhoud voorzien en zijn zij niet afhankelijk van derden. Zuster Felista schrijft: „Ik dank Kerk in Nood en de gulle weldoeners werkelijk zeer. Moge de almachtige God zijn hemelse genade op u allen laten neerdalen. Onze gemeenschap belooft u dat zij voortdurend voor u en alle weldoeners zal bidden en Heilige Missen zal vieren voor uw opdracht en uw welzijn.“

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt. Mededeling voor gift: Tanzania 154-05-39

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation