Succesverhaal: Bouw van de kerk “Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe”

FacebookTwitterGoogle+

De gelovigen van het inheemse Indiaanse dorp Aldeia Velha in de deelstaat Bahia verheugen zich over hun kerk, die toegewijd is aan Onze-Lieve-Vrouw van Guadaloupe. Het zou niet mogelijk geweest zijn om de kerk te bouwen zonder de €15800 van Kerk in Nood, gedoneerd door de vrijgevige weldoeners.

Onze-Lieve-Vrouw van Guadeloupe

Onze-Lieve-Vrouw van Guadeloupe

Gedurende vele jaren verlangden de katholieken een eigen kerk. Er waren reeds twee protestantse kapellen in het dorp, maar de katholieke gemeenschap moest nog steeds samenkomen in privéwoningen of in het lokaal gemeenschapscentrum om de heilige mis te vieren. In 2008 werd aan de katholieken een stuk grond geschonken waarop ze een kerk konden bouwen, maar ze waren niet in staat om voldoende geld voor de kerk in te zamelen. De bevolking van Aldeia Velha is zeer arm en heeft slechts weinig middelen om geld in te zamelen. Zij behoren tot de inheemse stam van de Pataxo’s. Enkelen van hen voorzien in het levensonderhoud van hun gezin door de verkoop van ambachtelijke kunstproducten die zij maken, maar de plaats profiteert maar weinig van het toerisme aan de kust.

Dankzij de steun van onze weldoeners kon de katholieke kerk ondertussen worden ingewijd. De katholieken zijn dolgelukkig en zeer gesterkt in hun geloofsijver. Maria Betania, een gelovige uit de gemeenschap vertelt: „De bouw van deze kerk is voor ons zeer belangrijk. Onze woorden schieten te kort om ervoor te bedanken, dat deze droom in uitgekomen.“ Lapinha, een andere gelovige, zegt: „Onze kerk is prachtig geworden! Ik dank God elke dag voor de kracht, de moed en de vreugde die Hij mij schenkt om voor Jezus en Maria te werken, en wat wij in liefde een saamhorigheid in naam van God vragen, zal ons gegeven worden“.

Ook Kerk in Nood wil u hartelijk bedanken, en moge God u zegenen voor uw hulp!

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: Brazilië 212-01-19

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation