Succesverhaal: Bedrijfsgebouwen voor de trappistinnen in Murhesa

FacebookTwitterGoogle+

06/09/2017: De leden van de trappistenorde leiden een streng en afgezonderd leven van gebed en boetedoening. Ze staan er vooral voor bekend dat ze een groot deel van hun leven in absolute stilte doorbrengen om enkel en alleen naar God te luisteren. De kloosterorde bestaat uit een mannelijke en een vrouwelijke tak die een grotendeels identieke levensstijl volgen.

De vrouwelijke tak van de orde telt om en de bij de 70 kloosters wereldwijd.  Ook in de Democratische Republiek Congo zijn er  trappistinnen. 21 zusters wonen in het oosten van het land, in Murhesa, in het grensgebied met Rwanda. De regio Zuid-Kivu, waarin Murhesa ligt, vormt al vele jaren lang het schouwtoneel van de bloedigste conflicten van de meest recente Afrikaanse geschiedenis. De aanwezigheid van de Kerk is de enige hoop voor de bevolking. Priesters en zusters leggen hier vaak met gevaar voor hun eigen leven getuigenis af van Christus.

Ook het klooster van de trappistinnen werd door de oorlog, de onveilige situatie, inbraken en natuurrampen zwaar op de proef gesteld. In december 2009 werd een van de zusters zelfs om het leven gebracht.

Toch kan het klooster, dat al 60 jaar bestaat, zich ondanks alle moeilijkheden en alle leed verheugen over talrijke roepingen. Steeds weer kloppen jonge meisjes aan de poort omdat ze hun leven ten dienste willen stellen van Christus.

Aangezien de regel van de kloosterorde voorziet dat de zusters van het werk van hun eigen handen moeten leven, hebben ze in het verleden al verscheidene dingen uitgeprobeerd om in hun levensonderhoud te voorzien. Zo hebben ze yoghurt en roomijs vervaardigd, dat voornamelijk bedoeld was om te verkopen aan de VN-troepen die in de omgeving gelegerd waren. Daarnaast hebben ze eveneens geprobeerd om kippen en konijnen te kweken en hebben ze zich aan de bijenteelt gewaagd. Geen van al die initiatieven was echter een doorslaggevend succes. Het voornaamste probleem bestond erin dat het klooster niet over geschikte werkruimten beschikte. In 1994 was ooit begonnen met een uitbreiding van het klooster en met de bouw van een bedrijfsgebouw, maar de oorlog maakte een einde aan dit project.

Na meer dan 20 jaar hebben de zusters zich voor hulp tot Kerk in Nood gewend. Onze weldoeners hebben hen niet in de steek gelaten en hen 42.500 euro geschonken. Nu kunnen de zusters een bakkerij en een kaarsenatelier inrichten en daarnaast ook zeep en honing produceren om in hun levensonderhoud te voorzien. Ze bedanken alle weldoeners van harte en bidden voor allen die hen geholpen hebben!

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 115-06-19 Democratische Republiek Congo

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation