Steun voor slotzusters in Mexico

FacebookTwitter

Het bisdom Huejutla in het Noordoosten van Mexico behoort tot de drie armste bisdommen van het land. Sinds 1970 staat hier het klooster van de contemplatieve Augustinessen. Eenentwintig zusters leven daar een streng leven van gebed en ascese. Bisschop Salvador Rangel Mendoza is blij en dankbaar dat de zusters in zijn bisdom leven. Maar hij weet ook dat de zusters arm zijn. Zij zijn zelf afkomstig uit arme en soms zelfs zeer arme families, die het klooster niet kunnen ondersteunen, en in de stad is veel werkloosheid. Daarom is het voor de religieuzen heel moeilijk om hun zelfgemaakte producten aan de man te brengen.

Hun inkomen verschilt van maand tot maand. Soms verkopen zij iets, en dan weer keer verkopen zij niets, en ondanks hun bescheiden levenswijze kunnen zij niet in hun levensonderhoud voorzien. Eten, elektriciteit, telefoon, medische behandeling of medicijnen, dingen die dagelijks nodig zijn en ook noodzakelijke reparaties – alles moet worden betaald.

Bisschop Mendoza verzoekt daarom Kerk in Nood om steun voor de zusters. Met 6.600 euro kunnen zij een jaar lang worden geholpen.

 

Mededeling voor overschrijving: 230-06-39 Mexico

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *