Steun voor priesters in Nigeria die islamitische terreur ondergaan

FacebookTwitterGoogle+

Retraites voor priesters van het bisdom Maiduguri, die dagelijks geconfronteerd worden met de gruwel van Boko Haram

De laatste jaren is het bisdom Maiduguri in het noordoosten van Nigeria sterk op de proef gesteld. Het is één van de regio’s die het hardst getroffen wordt door het geweld van de terroristische groepering Boko Haram. Sinds 2009 zijn meer dan 100.000 mensen in het bisdom uit hun huizen verjaagd door het geweld en meer dan 5.000 katholieken zijn vermoord, terwijl verschillende kerken, scholen en ziekenhuizen zijn verwoest.

Mgr. Dashe Doeme tijdens een bezoek aan België

Mgr. Dashe Doeme tijdens
een bezoek aan België

Rozenkrans verslaat Boko Haram
Omstreeks het einde van 2014 had Mgr. Oliver Dashe Doeme een ontroerende mystieke ervaring. Wanneer hij de rozenkrans aan het bidden was voor het Heilige Sacrament in zijn kapel, had hij een visioen van Jezus, die niet sprak, maar hem een zwaard aanreikte. Hij strekte zijn arm uit om het zwaard aan te nemen, maar op het moment dat hij er vat op kreeg, veranderde het in een rozenkrans. Dan herhaalde Jezus driemaal: “Boko Haram is verdwenen”. Achteraf verklaarde Mgr. Dashe Doeme: “Ik besefte dat we met de rozenkrans Boko Haram zouden kunnen verslaan.” In het begin aarzelde hij om zijn ervaring met anderen te delen, maar vervolgens voelde hij zicht genoodzaakt om dit te doen door de Heilige Geest. Hij vertelde het eerst aan de priesters van zijn bisdom.

De situatie verbeterde inderdaad in een paar maanden tijd. In de lente van 2015 slaagde een militaire eenheid van het Nigeriaanse leger erin, samen met troepen van Tsjaad en Kameroen, om Boko Haram te verdrijven uit enkele veroverde dorpen en stadjes. Achteraf konden sommige vluchtelingen terugkeren naar huis.

160205 nigeria_bhLeven heropbouwen
Nu moeten de mensen proberen om hun leven herop te bouwen. Mgr. Doeme viert verzoeningsvieringen om zijn mensen te bemoedigen om vast te houden aan hun geloof, ondanks alle lijden dat ze hebben doorgemaakt. Hij roept hen op om het voorbeeld van Christus te volgen en de terroristen te vergeven en wraakgevoelens te laten varen. Want uiteindelijk kunnen wraak en vergelding enkel leiden tot een vicieuze cirkel van geweld en oorlog, vertelt hij hen. Hij is ervan overtuigd dat heling enkel mogelijk is als een katholiek trouw vergeeft wat gebeurd is en vooruit blikt met hoop en vertrouwen in de toekomst. Het voorbije jaar, tijdens de paasweek, heeft Mgr. Doeme veel parochies binnen zijn bisdom bezocht, en hij vertelt: “Er was een groot verlangen onder de gelovigen naar gebed en biecht.” In vele van deze parochies brachten de bisschop en zijn priesters vele uren door in de biechtstoel om het sacrament van Verzoening toe te dienen.

Heling en vergeving
Priesters achten de nood om het proces van heling en vergeving te verkondigen heel groot op dit moment. De sacramenten en de spirituele hulpverlening die zij toedienen zijn meer noodzakelijk dan ooit tevoren. Vele van deze priesters hebben echter zelf verschrikkelijke dingen meegemaakt. Van de 46 priesters in het bisdom Maiduguri, zijn er 26 gedwongen geweest om te vluchten voor de aanvallen van Boko Haram.

Daarom heeft de bisschop beslist om een reeks retraites te organiseren voor zijn priesters, waar ze kunnen samenkomen en samen bidden, hun ervaringen uitwisselen en elkaar sterken in hun priesterambt en in hun broederlijke gemeenschap. Kerk in Nood ondersteunt dit project met 4.600 euro.

Mgr. Doeme heeft ons nu geschreven: “Namens het volledige bisdom Maiduguri wil ik mijn grote dank en mijn respect voor Kerk in Nood uitdrukken voor de enorme hulp die jullie voorzien voor de lijdende katholieke Kerk in het bisdom Maiduguri.”

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 141-04-49 Nigeria

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation