Steun voor gevangenispastoraal in Pakistan

FacebookTwitterGoogle+

160318 islamabad1In een Pakistaanse gevangenis zijn straf uitzitten is werkelijk een straf. Foltering is aan de orde van de dag. De leefomstandigheden in de gevangenis zijn ellendig. Er is maar één wasgelegenheid per 100 gevangenen, en de cellen zijn klein en overvol. Sommige gevangenen sterven aan een zonnesteek of aan een hartstilstand. Elk jaar sterven er tientallen mensen in de gevangenis. Voor christenen is het in de gevangenis nog veel erger dan voor hun islamitische medegevangenen. Terwijl ze in het ‘normale leven’ al worden achtergesteld en onderdrukt, is de situatie in de gevangenis nog zorgwekkender. Omdat de meeste christenen zeer arm zijn, kunnen hun families het zich niet veroorloven om de cipiers om te kopen. De christelijke gevangenen, in tegenstelling tot hun islamitische medegevangenen, krijgen dan ook bijna nooit bezoek.

Te arm om boete te betalen
In de gevangenissen van Faisalabad, de op twee na grootste stad van Pakistan, zitten 5000 mensen. Daarvan zijn er 85 tot 100 christen. De meeste christenen zijn gevangen genomen wegens drugsdelicten, illegale handel in alcohol of andere relatief lichte vergrijpen. Velen van hen zouden allang zijn vrijgelaten, als zij de hun opgelegde geldboete hadden kunnen betalen. Maar omdat ze te arm zijn om die boete te betalen, zitten ze in de gevangenis.

In Faisalabad staan de autoriteiten wel toe dat eenmaal in de maand en op de grote feestdagen katholieke priesters de gevangenis bezoeken om met de gevangenen die dat wensen, te bidden en te praten. Dat is een grote zegen. De pastorale zorg voor de gevangenen komt echter niet alleen ten goede aan de gevangenen, maar ook aan hun familieleden – vooral wanneer de gevangenen de enige kostwinner van zijn familie was. De gevangenneming betekent voor de vrouw en kinderen van de gevangene dat zij in groot gebrek achterblijven. De priesters proberen dan de grootste nood te lenigen. Bovendien zetten zij zich er voor in dat de familie van het slachtoffer zich met de dader verzoent en hem vergeeft. Kerk in Nood ondersteunt dit belangrijke dienstwerk van de gevangenispastoraal voor nog een jaar met 6000 euro.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 328-07-49 Pakistan

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation