Steun voor een priesterseminarie in Siberië

FacebookTwitterGoogle+

Russisch-orthodox seminarie

© Aid to the Church in Need

© Aid to the Church in Need

Al in 1994 werd in het pas gestichte Russisch-orthodoxe bisdom Kemerowo-Nowokuznetzk (ten noordoosten van Novosibirsk), een theologische school opgericht, waar met driejarige cursussen de dringend benodigde priesters konden worden opgeleid. Na iets meer dan tien jaar werd deze school opgewaardeerd tot een priesterseminarie met een vijfjarige academische opleiding. Sinds 2001 steunt Kerk in Nood de opbouw van dit seminarie en is met hen verheugd over het stijgende aantal roepingen: 34 seminaristen waren er in 2001, 126 zijn het er nu. Afgelopen jaar (2014) alleen al konden zes priesters en zeven diakens worden gewijd. Dat betekent natuurlijk tegelijkertijd dat ook de kosten stijgen. Daarom springen steeds weer opnieuw weldoeners van Kerk in Nood bij: voor de installatie van een printer, bij de uitbreiding van de bibliotheek en voor de installatie van moderne, ruimte besparende archiefkasten op wielen, en bij de aanschaf van nieuwe boeken, de aankoop van een minibus, de bouw van een opslagruimte en een bakkerij in het klooster van de Heilige Panteleimon in het dorp Bez­rukovo in de nabijheid van Novokuznetsk. De bakkerij bakt nu het dagelijks brood voor zowel de kloosterbroeders als de seminaristen zodat de kosten van het levensonderhoud dalen.Nu hebben we opnieuw onze steun toegezegd: 37.800 euro voor de opleiding van 126 seminaristen in dit lopende academische jaar.

Samenwerking met katholieke Kerk

Mgr. Josef Werth  © Aid to the Church in Need

Mgr. Josef Werth
© Aid to the Church in Need

De nieuwe organisatie van Eparchieën (bisdommen), de opleiding van goede priesters, het sociale engagement en steeds meer jeugdwerk heeft er de laatste jaren voor gezorgd, dat het aantal gelovigen is, zo niet verdrievoudigd. Dat schrijft ons Metropoliet Aristarch (Smirnov) van Kemerovo die ook de rector van het seminarie is. Hij is diep dankbaar voor de hulp van Kerk in Nood. Hij is ook daarom zo blij omdat de steun een zeer positieve uitwerking op de oecumenische betrekkingen heeft gehad. Kerk in Nood was in staat de Metropoliet Aristarch en zijn katholieke ambtsbroeder Mgr. Joseph Werth bijeen te brengen, en zij onderhouden sindsdien vriendschappelijke betrekkingen met elkaar.Dat resulteerde in 2008 in een bijzonder waardevolle ruil van relikwieën. Mgr. Werth schonk de Eparchie een relikwie van de H. Nicolaas. „Kemerovo is een van de belangrijkste voorbeelden van de vriendschap tussen beide Kerken“, zei Peter Humeniuk, verantwoordelijke voor onze projecten in Rusland, vorig jaar bij een bezoek aan Metropoliet Aristarch. Zijn opleidingsinstituut is al partnerschappen aangegaan met een katholieke opleiding, met de Pauselijke theologische faculteit van Napels en met het Theologisch-pastoraal instituut en de Academie van de Poolse bisschopsstad Rzeszov.

Oecumene

Een levend voorbeeld van goede oecumene is ook het partnerschap van een Russisch-orthodoxe middelbare school met 300 leerlingen, met een Italiaans lyceum. „In de wereld van vandaag“, zo drukt priester Sergej Kostantin, pastoor van de Kerk van de H. Tatiana in Kemerovo, zich uit, „hebben wij, orthodoxen, dezelfde problemen als de katholieken. En wij moeten hen ontmoeten, zodat wij van elkaar kunnen leren.“

Mededeling voor gift: 427-02-79 Rusland

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation