Steun voor de vorming van 49 jonge studenten van de Orde van Sint-Basilius de Grote in Oekraïne

FacebookTwitterGoogle+

Tijdens de Sovjettijd, toen de Kerk alleen ‘ondergronds’ het geloof kon beleven, werden de kloosterlingen in het geheim naar het enige klooster van de orde in Warschau (Polen) gestuurd voor vorming. Vandaag zijn er in Oekraïne 29 kloosters met 340 kloosterlingen. De orde is gezegend met talrijke roepingen. Momenteel zijn er 49 jonge mannen in opleiding. Kerk in Nood wil ook dit jaar hun opleiding ondersteunen met 29.400 euro om deze roepingen alle kansen te geven.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 438-02-79 Oekraïne

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation