Steun voor de opleiding van 25 jonge zusters in India

FacebookTwitterGoogle+

 

Opleiding van jonge zusters in Noord-Oost India (Guwahati)

Opleiding van jonge zusters
in Noord-Oost India (Guwahati)

September 2015 -De eerste zusters van de Congregatie van de „Zusters van het Heilig Kruis van Chavanod“  kwamen in 1886 naar India. Tegenwoordig zijn de religieuzen op 16 verschillende plaatsen in zes bisdommen werkzaam. De zusters geven les op scholen en leiden tehuizen voor kinderen uit afgelegen dorpen, die anders niet de mogelijkheid zouden hebben om een school te bezoeken. Zij geven catechese en werken in de gezondheidszorg, zorgen voor gehandicapte kinderen en geven ontwikkelingshulp onder vrouwen uit arme gezinnen. Zo helpen zij bijvoorbeeld weduwen en ongetrouwde vrouwen om op eigen benen te staan en in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Het getuigenis dat deze vrouwelijke religieuzen geven door hun dienstwerk, is ook weer een bron voor nieuwe roepingen. Momenteel bereiden zich 25 jonge zusters voor op hun eeuwige gelofte.

De jonge zusters die zich bij deze congregatie aansluiten, zijn echter meestal zelf afkomstig uit arme dorpen en behoren tot ACN-India_sisters1etnische minderheden, die in dit gebied leven. Vele van hen hebben geen volledige schoolopleiding afgerond en moeten daarom veel inhalen waar het hun opleiding betreft. Bovendien hebben zij ook een beroepsopleiding nodig en aangepaste vaardigheden om het werk als leraressen, sociale werksters, catechisten en in de medische verzorging, bekwaam en doeltreffend te kunnen uitvoeren. Daarbij komt natuurlijk ook nog de geestelijke vorming van het kloosterleven. Wij hebben 14.100 euro voor de driejarige opleiding van de 25 jonge zusters beloofd.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood  gebruikt.

Mededeling bij overschrijving: 317-05-79 opleiding zusters

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation