Steun voor Albanese slotzusters

FacebookTwitterGoogle+

In februari 2003 werd in Nenshat de “Karmel van de H. Familie en van de H. Michaël” ingewijd. Het is het eerste klooster van de ongeschoeide Karmelietessen in Albanië. Bisschop Dodë Gjergji, die destijds Apostolisch Administrator van het bisdom Sapa was, waar het klooster ligt, wilde de Karmelietessen naar Albanië halen. Hij zei naar aanleiding van de bouw van het klooster: „God wilde dit klooster, de zusters hebben ermee ingestemd en weldoeners hebben geholpen, veel gelovigen uit het gebied hebben daadwerkelijk bijgedragen aan de totstandkoming ervan, en voor mij is deze dag een dag van vreugde.” De zes Karmelietessen – vier Kroatische en vier Albanese vrouwen -, met wie het klooster werd gesticht, kwamen uit verschillende Kroatische kloosters.

160108 albanië_2Zuster Veronica was een “pionier”
Kerk in Nood heeft destijds de stichting van het klooster met 100.000 euro gesteund. Zuster Veronica-Anna was een van de „pioniers “ van het nieuwe klooster. Zij zei destijds: „Toen ik hier aankwam, voelde ik meteen dat hier een Karmel nodig was. Wij konden aan dit land iets geestelijks schenken, dat het tot dan toe niet zien en niet horen kon. Alles wat met de Kerk te maken had, was verboden. Je kon al in de gevangenis terecht komen, als je de Kerk alleen maar noemde. Priesters werden vermoord en zusters werden verdreven. Daarom is onze aanwezigheid voor de mensen een groot geschenk, en voor mij persoonlijk is het werkelijk een zegen, om aan dit bijzondere land het Licht te mogen brengen.“

Afschermen tegen nieuwsgierige blikken
De zusters hebben nog niet alle bouwwerkzaamheden aan hun klooster kunnen voltooien. Zo moet bijvoorbeeld het koor in hun kerk nog worden uitgebouwd. Omdat zij hun leven doorbrengen in de afgeslotenheid van het slot, moet er in de kerk ook een afgesloten gebied zijn, waar zij tegen nieuwsgierige blikken worden afgeschermd en ook tijdens de getijden en de Heilige Mis het slot in stand kunnen houden. Dit wordt steeds belangrijker omdat het klooster steeds meer bezoekers trekt. Omdat het slot een wezenlijk element is voor het contemplatieve leven, helpt Kerk in Nood met 15.000 euro bij de uitbouw van het koor.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling voor gift: 432-06-19 Albanië

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation