Steun bij de uitbreiding van een parochiekerk in de Centraal-Afrikaanse Republiek

FacebookTwitter

 

Een rebel in Bozoum

Een rebel in Bozoum

De parochie H. Michael van Bozoum is één van de oudste parochies van het land en werd wereldberoemd in de bloedige oorlogsjaren 2013-2014, toen Pater Aurelio erin slaagde een bloedbad in zijn stad te voorkomen door onvermoeibare vredesonderhandelingen met alle gewapende groeperingen en de bevolkingsgroepen. Vele media hebben wereldwijd bericht over de inzet van de moedige priester, die honderden levens heeft gered, maar daarvoor ook meermaals bijna met zijn eigen leven betaald heeft. Zijn leuze luidt: “Ook als ze me doden, sterf ik niet”.

Doe goed aan degenen die u haten
Hij werd aangevallen door de rebellen, zijn auto werd beschoten en eenmaal heeft een opgewonden menigte moslims hem bijna gelyncht. Toen het stenen regende op zijn auto en woedende mensen wapens op hem richtten, bad Pater Aurelio de rozenkrans. De priester nam het Evangelie letterlijk: “Doe goed aan degenen die u haten!” Meteen na deze gebeurtenis ging hij samen met enkele vrijwilligers uit de parochie op weg om de moslims die zich hadden verschanst in een kleine ruimte om zich te beschermen tegen wraakacties, op eigen kosten te voorzien van drinkwater, rijst en medicijnen. “Ik wilde vooral troost schenken”, zegt de missionaris. Hij voegt eraan toe: “Dit waren dezelfde mensen die mij hebben bedreigd en de ramen van mijn auto met stenen hebben ingeslagen. Nu waren het niet meer dan bange kinderen, vrouwen en mannen die hulp nodig hadden.”

Overleg met de gemeenschap

Overleg met de gemeenschap

Ontroerende vrijgevigheid
Het lukte hem zelfs de gelovigen van zijn geloofsgemeenschap ertoe te brengen daadwerkelijk de naastenliefde te beoefenen jegens de moslims. Aanvankelijk durfde de priester alleen voorzichtig de mensen te vragen om geld en levensmiddelen mee te brengen naar de kerk om daarmee de moslims te helpen. “Ik heb niet te veel aangedrongen omdat ik weet dat de wonden nog vers zijn. Velen hebben familieleden verloren, anderen hebben verwanten die werden gemarteld, anderen werden weer beroofd en allemaal moesten ze wekenlang ver van huis verblijven, wegens de overwegend islamitische Séléka-rebellen en enkele moslims”. Maar uiteindelijk was Pater Aurelio overweldigd door hun vrijgevigheid: “Normaal geven de gelovigen aan de collecte voor de armen die wij eenmaal per maand houden, een paar levensmiddelen voor de wezen en een beetje geld, tussen de 15 en 20 euro. Elke zondag opnieuw hebben mijn christenen mij ontroerd. Zij hebben heel veel levensmiddelen meegebracht en meer dan 70 euro opgehaald!” Dat is veel geld in een bitterarm land. En ontroerd voegt hij eraan toe: “De gelovigen waren in staat om voor de vijanden van voorheen veel meer te doen, dan wat zij normaal voor de armen van de parochie doen.”

160429 car_offergang

Offerande in de kerk van Bozoum

 

Steun voor uitbreiding kerkgebouw
Pater Aurelio weet dat het belangrijkste is de vreselijke spiraal van haat en wraak te doorbreken en na de oorlog niet enkel de verwoeste huizen, maar allereerst het vertrouwen te herstellen. Juist het Jaar van de Barmhartigheid biedt daartoe de aanleiding. Paus Franciscus heeft het Heilig Jaar tijdens zijn reis in de Centraal-Afrikaanse Republiek op 29 november 2015 vroegtijdig geopend door de heilige deur van de kathedraal van Bangui te openen. Hij verklaarde in zijn toespraak Bangui tot “geestelijke hoofdstad van de wereld”.

Pater Aurelio wil deze boodschap van barmhartigheid van God aan iedereen verkondigen. Hij is op de eerste plaats priester met hart en ziel. Hij zegt: “Als ik iemand die honger heeft te eten geef, is dat al iets. Maar als ik hem de ware spijs kan geven, namelijk Christus, dan geef ik hem alles.” Zijn parochie bloeit, elk jaar laten meer dan 100 mensen zich dopen. Uit deze geloofsgemeenschap zijn roepingen tot het geestelijk leven voortgekomen en de kerk is bij elke Heilige Mis vol. Maar juist dit wat eigenlijk een reden tot vreugde is, brengt tegelijkertijd een probleem met zich mee, want de kerk is ondertussen te klein geworden! Bovendien heeft het godshuis, dat in de zestiger jaren in de huidige vorm werd gebouwd, schade geleden en in de fundamenten zijn scheuren ontstaan. Deze schade moet hersteld worden. Tegelijkertijd zou Pater Aurelio de kerk willen uitbreiden, zodat meer gelovigen er een plaats kunnen vinden. Kerk in Nood helpt met 40.000 euro bij de uitbreiding en renovatie van de kerk, zodat de parochiekerk van Bozoum voor nog meer gelovigen tot een plaats van barmhartigheid kan worden.

160429 car_uitbreidingswerken2_bozoum 160429 car_uitbreidingswerken_bozoumCampagnebeeld met logo

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: CAR 142-00-19

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *