Sri Lanka : Misintenties voor 29 kloosterpriesters van een lokale congregatie

FacebookTwitterGoogle+

Toen Bastiampillai Anthonipillai in 1886 in de buurt van Jaffna (tegenwoordig in Sri Lanka) werd geboren, gaf men de ziekelijke zuigeling amper een kans om te overleven. Hoewel hij pas op 78-jarige leeftijd overleed, sukkelde hij zijn hele leven lang met een zwakke gezondheid. Als jonge man wou hij wegens de problemen met zijn gezondheid eerst eigenlijk afzien van het priesterschap. Maar toen hij op een dag in het evangelie de zin: “Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen” (Matteüs 16,24) las, volgde hij Gods roep met heel zijn hart.

Zijn zwakke gezondheid weerhield hem er ook niet van om een bijzonder streng leven van boetedoening en ascese te leiden en ’s nachts slechts twee tot drie uur te slapen. Hij werd de stichter van de eerste inheemse contemplatieve mannelijke kloosterorde, de rosarianen, waaruit later ook een vrouwelijke tak ontstond.

Pater Thomas, de naam waarmee hij als monnik door het leven ging, koos voor zijn nieuwe congregatie het motto: “Wij zijn dwaas omwille van Christus” (1 Korintiërs 4,10). Hij verwierf inderdaad zowel onder de hindoes als onder de christenen bekendheid als de “gekke monnik”. Voor zijn tijdgenoten was het immers onbegrijpelijk en nagenoeg ongehoord dat hij het kastensysteem totaal negeerde en leden van alle kasten in zijn kloosterorde opnam.  Hoewel die aanpak destijds nog op grote weerstand stuitte, liet hij zelfs niet toe dat in zijn gemeenschap het woord “kaste” in de mond werd genomen.

Tegenwoordig telt de mannelijke tak van de rosarianen 25 kloosters, voornamelijk in Sri Lanka en in India. Aangezien het om een arme inheemse congregatie gaat, ondersteunt Kerk in Nood de kloosterbroeders zowel in Sri Lanka als in India altijd opnieuw met allerhande projecten, bijvoorbeeld met misintenties. Dit jaar helpen wij 29 kloosterlingen in Sri Lanka met misintenties voor een totaal bedrag van 13.400 euro.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift : 312-06-masses Sri Lanka

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation