Sri Lanka : Bouwhulp voor een nonnenklooster dat na de burgeroorlog opnieuw moet worden opgebouwd

FacebookTwitterGoogle+

Sinds 1959 zijn de zusters van de Apostolische Karmel in Sri Lanka actief. De congregatie werd in 1868 in India gesticht, in de eerste plaats om een schoolse opleiding aan te bieden voor meisjes, die echter tegelijk Christus in het middelpunt van hun leven moesten stellen. De congregatie is zeer verspreid aanwezig in India en in Sri Lanka. In India zijn er ongeveer 130 kloosters en in Sri Lanka zijn er tegenwoordig 37 kloosters van de zusters van de Apostolische Karmel.

Het klooster in Karaveddy, in het noorden van Sri Lanka, bestaat sinds 1959. Destijds vestigden de zusters zich in een huis dat enkele decennia daarvoor door Europese missionarissen was opgetrokken. Daar richtten ze onder andere ook een weeshuis in.

Tijdens de bijna drie decennia durende burgeroorlog (1983–2009) deelden de zusters echter het lot van vele andere inwoners, die de gevolgen van de altijd opnieuw opflakkerende gewapende conflicten tussen de Tamil-rebellen en de regeringstroepen aan de lijve moesten ondervinden. Ze moesten op de vlucht slaan. Toen ze in 2009 naar huis konden terugkeren, stelden ze vast dat hun huis was ingestort omdat binnensijpelend water het oude gebouw totaal had vernield. Het deel van het gebouw dat nog rechtstond, moest worden afgebroken. De zusters kwamen in een huurhuis terecht, waar ze tegenwoordig nog altijd wonen. Ze namen echter onmiddellijk de draad van hun werk weer op: catechese, gebedsgroepen, voorbereiding van de eerste communie en vooral het werken met arme en door de oorlog getroffen kinderen. Dat alles moeten de zusters onder zeer moeilijke omstandigheden voor elkaar zien te krijgen in hun voorlopige onderkomen. De beschikbare plaats daar is echter bijzonder krap.

De intern ontheemden keren nu stilaan naar hun thuisdorpen terug en dus neemt het aantal hulpbehoevenden toe. De zusters zouden graag nog meer mensen willen helpen, vooral meisjes, die zwaar onder de oorlog te lijden hebben gehad, maar wegens plaatsgebrek is dat niet mogelijk. Ze moeten hun huis dringend heropbouwen, maar van de lokale bevolking, die zelf heel arm is, kunnen ze geen financiële steun verwachten. Ze hebben zich vol vertrouwen tot ons gewend en schrijven: “Wij hopen en bidden dat de Heer meer mensen ertoe zal brengen om ons te helpen bij de voltooiing van die dringend noodzakelijk bouwwerkzaamheden”. Wij zouden hen graag met 18.500 euro helpen om hun huis opnieuw op te bouwen.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 312-06-19 Sri Lanka

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation