Soedan : Een centrum in het aartsbisdom Khartoem waar priesters een voortgezette opleiding kunnen volgen, op krachten kunnen komen en medische zorgen krijgen

FacebookTwitterGoogle+

De priesters in Soedan weten wat lijden betekent. Ze hebben het niet in de krant gelezen of op televisie gezien, maar het zelf aan den lijve ondervonden op de bloedige kruisweg die de Kerk in Soedan moet afleggen. De jongere priesters zijn in de oorlog opgegroeid en hebben hun opleiding onder de moeilijkst denkbare omstandigheden gekregen. Een hele generatie heeft nauwelijks iets anders gekend dan geweld, verdrijving en miserie. Het land is zwaar getekend door een bijna 25 jaar durende burgeroorlog, die wonden heeft geslagen die ook na jaren nog altijd bloeden.

De priesters staan de lijdende bevolking in alle mogelijke opzichten bij: pastorale bijstand, materiële hulp, opvoeding. Ze zijn voor alles verantwoordelijk, hoewel ze met veel te weinig mensen zijn om die oceaan van nood te kunnen lenigen. Hun eigen zielen zijn even gewond als die van hun gelovigen en ze staan met lege handen, want ze hebben zelf niets. Ze werden echter door God geroepen om de herders van Zijn gekwelde kudde te zijn.

De priesters uit de 27 parochies van het aartsbisdom Khartoem zijn gemiddeld slechts 40 jaar oud. Wegens de vele en directe uitdagingen hadden ze na hun opleiding aan het seminarie nauwelijks de mogelijkheid om een verdere pastorale en geestelijke opleiding te volgen, zich te bezinnen of tot rust te komen. Daarom heeft het aartsbisdom een huis ingericht dat openstaat voor alle priesters die er behoefte aan hebben om ervaringen uit te wisselen met hun medebroeders, op zoek zijn naar advies en hulp, tot rust willen komen of een voortgezette opleiding willen volgen. Het is de bedoeling dat het tegelijk een plaats is waar zieke priesters kunnen worden genezen. In de toekomst zullen hier priesters uit het hele land en uit Zuid-Soedan van de gastvrijheid van het centrum kunnen genieten. Hoewel er nog maar weinig plaats ter beschikking staat, vinden er al activiteiten plaats. Het huis moet echter nog worden uitgebreid. Kerk in Nood heeft eerder al 10.400 euro ter beschikking gesteld en helpt nu nogmaals met 30.000 euro, opdat het huis zo snel mogelijk zijn deuren volledig zou kunnen openen voor talrijke priesters die daar nieuwe krachten kunnen opdoen voor hun onbaatzuchtige dienst.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 150-08-19 Soedan

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation