Slovakije Succesverhaal: Hulp bij de voltooiing van de pas gebouwde kerk in Cizatrice

FacebookTwitter

05/06/2018 Leuven – De parochie Kecerovce ligt in het aartsbisdom Kosice in het oosten van Slovakije, niet ver van de grens met Hongarije. Van de parochie maken zeven filiaalparochies deel uit. Dankzij de hulp van onze weldoeners konden twee filiaalkerken worden gerenoveerd: voor de kerk in Herl’any werd 15.000 euro gespendeerd en voor de kerk in Bolianov 10.000 euro. Die financiële steun heeft voor enthousiasme gezorgd bij de gelovigen en hen gemotiveerd om zich nog meer in te zetten om hun parochie levendiger te maken, aldus de priester.

Ook het plaatsje Cizatrice maakt deel uit van de parochie. Hier wonen 100 praktiserende katholieken, maar in het dorp is er geen eigen kerk. Op dit ogenblik maken ze gebruik van het gebedshuis van de Grieks-katholieke gemeenschap, maar op de lange duur is dit geen werkbare oplossing. De rooms-katholieke geloofsgemeenschap heeft een eigen kerk nodig, waar ze erediensten kan vieren en de catechese kan organiseren. De gelovigen hebben in de parochie al heel wat collectes gehouden om geld in te zamelen voor de nieuwe kerk. Ondertussen is ze al bijna klaar, maar nu heeft de gemeenschap geen geld meer. Om de bouw van het kerkgebouw te voltooien, moeten er nog deuren en vensters worden ingebouwd. Onze weldoeners zijn ook hier met 15.000 euro ter hulp gekomen. Aartsbisschop Bernard Bober van Kosice schrijft ons: “Elke dag neem ik u in mijn gebed op en denk ik in de Heilige Mis aan alle weldoeners. Moge God het u lonen!”

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 443-01-19 Slovakije

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *