Servië: Een parochiecentrum in de parochie Sid

FacebookTwitterGoogle+

acn-20160825-45340In Servië vormen katholieken slechts een kleine minderheid van zowat 5,5 procent van de totale bevolking. 85 procent van de 7,2 miljoen inwoners van het land zijn lid van de orthodoxe Kerk. De katholieke gelovigen zijn meestal van Hongaarse of Kroatische afkomst.

Het bisdom Srijem ligt in het noorden van het land, aan de Kroatische grens. Het werd pas in 2008 opnieuw opgericht. Van de 798.000 inwoners van het bisdom zijn er ongeveer 48.000 katholieken. Voor 29 parochies zijn er slechts 19 priesters. In de regel bedient een priester dus meer dan één parochie.

Dat is ook het geval in de parochie Sid, die uit vijf parochies en vier filiaalkerken bestaat. Pastoor Nikica Bosnjakovic heeft dus heel veel te doen. Een probleem is echter dat er in de volledige grootparochie geen enkele ruimte beschikbaar is die tot 300 mensen kan ontvangen en waarin diverse evenementen van het kerkelijk leven zouden kunnen worden georganiseerd. Voor doopfeesten, catecheselessen, vormingsactiviteiten, oecumenische ontmoetingen met orthodoxe medechristenen en heel wat andere gelegenheden is er gewoonweg onvoldoende plaats. De pastoor droomt ervan dat de traditionele ontmoeting van katholieke, orthodoxe en evangelische kerkkoren, die in het bisdom Srijem regelmatig plaatsvindt, ook eens in zijn parochie zou kunnen worden gehouden. De nog vrij jonge priester hecht heel veel belang aan goede contacten, vooral met de orthodoxe Kerk, onder andere ook omdat er vele gemengde huwelijken zijn en dus ook talrijke gemengde gezinnen. Samen kunnen vieren en elkaar kunnen ontmoeten, is dan ook van groot belang.

Eén van de dorpen die deel uitmaakt van de parochie, is Sot. Met 124 katholieke gezinnen wonen daar een bijzonder groot aantal katholieken. Om die reden werd in dat dorp met de bouw van een eenvoudig parochiecentrum begonnen, dat de volledige parochie ten goede moet komen. De ruwbouw staat er al, maar om het project te kunnen voltooien en aan de vereisten voor de brandveiligheid te kunnen beantwoorden, heeft pastoor Bosnjakovic Kerk in Nood om hulp verzocht. Wij zouden hem 10.000 euro financiële steun willen geven.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 449-01-19 Servië

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation