Seminaristen in Rwanda recycleren regenwater

FacebookTwitterGoogle+

Het grootseminarie van Rutongo in het noorden van Rwanda ligt op 25 km van de hoofdstad Kigali. Het opleidingscentrum vormt er de priesterkandidaten uit alle negen bisdommen van het land. De seminaristen krijgen zowel een spirituele als intellectuele opleiding. Dit academiejaar (2013-2014) zijn 82 studenten in opleiding. Daarvoor staan 5 inwonende professoren in en 25 mensen van het dienstpersoneel.

waterschaarste

Het Sint-Jozefseminarie van Rutongo ligt in een gebied dat getroffen wordt door een grote waterschaarste.  De belangrijkste waterbron, de pompinstallatie van Marenge, werd geprivatiseerd 140416 rwanda_rutongo_dia3.jpgwaardoor de prijs voor het water enorm gestegen is. Toch valt er negen van de twaalf maanden regen in de streek.
Het seminarie kampt nog met een ander probleem. Tijdens de stortbuien stroomt het water het dak af en sijpelt de regen het gebouw binnen. Bovendien erodeert het wegstromende water nog eens de akkers van de dorpelingen die rond het seminarie wonen.

Hemelwater

Daarom besloot de rector van het seminarie van de nood een deugd te maken en het regenwater te recupereren en op te vangen in grote metalen tanks. Het water kan nuttig gebruikt worden in het seminarie en de omgeving is van de erosieproblemen af.  Tegelijk kan het regenwater worden gebruikt voor de bevloeiing van de akkers van de 20 gezinnen tijdens de drie maanden van het droge seizoen. Helaas beschikt de bisschoppenconferentie van Rwanda over te weinig middelen om het project financieel te ondersteunen. Ook de eigen inkomsten van het seminarie zijn beperkt. Het opleidingshuis overleeft alleen dankzij subsidies van het Pontificale Werk van Sint-Petrus apostel en de bijdragen van de 9 bisdommen.
De rector van het seminarie, priester Gilbert Biziyaremye, hoopt dat de weldoeners van Kerk in Nood een steentje kunnen bijdragen om het project af te betalen. De totale kostprijs voor de installatie bedraagt € 11.240. Met een gift van € 5 financiert u al 1 regenpijp.
Benodigdheden
Bedrag in euro
Aantal
Totaal bedrag in euro
1 regentank
1420
6
8520
1 zak cement
12
30
360
1 vrachtwagen stenen
6
70
420
1 vrachtwagen zand
60
6
360
1 regenpijp/goot
5
100
500
1 arbeider
60
6
360
Transportkosten
120
6
720
Totale financieringskost
 
 
11240

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood I Oostpriesterhulp gebruikt.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation