Salomonseilanden : Opleidingshulp voor 12 toekomstige priesters

FacebookTwitterGoogle+

06/09/2017: De Salomonseilanden vormen een eilandengroep in de Zuidelijke Stille Oceaan, die circa 720 kilometer ten oosten van Nieuw-Guinea en 2.000 kilometer ten noordoosten van Australië gelegen is. Vroeger woonden hier koppensnellers, maar inmiddels zijn nagenoeg alle inwoners christenen. De meesten van hen behoren tot protestantse geloofsgemeenschappen en ongeveer 20 procent zijn katholieken.

De zetel van het katholieke bisdom Gizo is gevestigd in de gelijknamige hoofdstad van het eiland Ghizo, maar het gebied dat door het bisdom wordt bestreken, strekt zich uit over in totaal 40 eilanden in een straal van 300 kilometer.

Bisschop Luciano Capelli maakt zich vooral grote zorgen over het gebrek aan priesters. Er zijn namelijk maar 14 priester die instaan voor de zowat 11.000 katholieken, die zeer ver uit elkaar en op een groot aantal verschillende eilanden wonen. Slechts twee van die priesters zijn uit het bisdom zelf afkomstig. De anderen werden “geleend”, zoals de bisschop het noemt. Toch is er hoop, want dit jaar werden twee toekomstige priesters tot diaken gewijd  en in totaal bereiden 12 jonge mannen zich op de priesterwijding voor. Daarbij komen noch verscheidene jongeren die ernstig overwegen om in het seminarie in te treden. Dit heuglijke nieuws is het resultaat van het roepingsapostolaat dat bisschop Capelli in het leven heeft geroepen.

Opdat de seminaristen hun weg naar de priesterwijding zouden kunnen verder zetten, heeft de bisschop ons verzocht om hem te helpen. “Bedankt dat u begrijpt dat wij een deel van de noodlijdende Kerk zijn”, schreef hij ons. Wij willen de opleiding van de toekomstige priesters met 12.000 euro ondersteunen.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift : 516-02-79 Salomonseilanden

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation