Rusland : Een bedevaart van 50 katholieke jongeren naar Fátima

FacebookTwitterGoogle+

Dit jaar viert de Kerk het honderdjarig jubileum van de verschijningen in Fátima. De Heilige Maagd was in 1917 in het Portugese dorp Fátima zesmaal aan drie herderskinderen verschenen en had hen een boodschap voor de wereld toevertrouwd. Ze waarschuwde de kinderen voor het gevaar van de Oktoberrevolutie in Rusland en van het communisme voor de mensheid en openbaarde hen dat gebed, boetedoening en innerlijke bekering de middelen waren om oorlog en onheil van de wereld af te wenden. Op 13 oktober 1917 waren in Fátima meer dan 50.000 mensen getuige van een zonnewonder, waarbij de zon zich op de plaats van de verschijningen rond haar eigen as begon te draaien, in een zigzagbeweging van de hemel naar beneden stortte en dan weer omhoogklom. Paus Franciscus heeft de beide herderskinderen Francisco en Jacinta op 13 mei 2017 heilig verklaard .

Ook Kerk in Nood, die dit jaar haar 70-jarig bestaan viert, is nauw met de boodschap van Fátima verbonden. Tijdens zijn leven beschouwde haar stichter pater Werenfried van Straaten de boodschap van de Moeder Gods van Fátima als de wegwijzer en de rode draad voor zijn activiteiten. Als jonge kloosterbroeder had hij in 1942 al voor het eerst over Fátima horen spreken. Hij wijdde zijn hulporganisatie aan de Moeder Gods van Fátima. Voor hem leed het geen enkele twijfel dat de wereld in een dodelijk gevaar zou worden gestort indien geen gevolg werd gegeven aan de oproep van de Moeder Gods. De “totale opstand tegen God”, die met de Oktoberrevolutie een eerste hoogtepunt kende en tot een tot op heden ongekende kerkvervolging leidde, zet zich tot op vandaag overal ter wereld onder diverse vormen verder. Kerk in Nood is een direct antwoord op de oproep van de Moeder Gods om zich te bekeren en zich tot God te wenden.

In dit jubileumjaar worden overal ter wereld initiatieven ondernomen om de boodschap van Fátima te herdenken. Enkele daarvan worden door Kerk in Nood ondersteund, onder andere een bedevaart van 50 katholieke jongeren uit Rusland naar het heiligdom van Fátima. Voor de katholieke jongeren, die als kleine minderheid hun geloof beleven, betekent een dergelijke bedevaart naar één van de belangrijkste en grootste katholieke Mariaheiligdommen ter wereld zeer veel. Ze worden in hun geloof gesterkt en hebben de mogelijkheid om met duizenden andere bedevaarders uit de hele wereld samen te bidden. Die ervaring zal hun verdere geloofsweg mee bepalen. Wij ondersteunen die bedevaart met een totaal bedrag van 6.500 euro.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 427-00-00 Rusland

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation