Rusland : Een auto voor de kloosterzusters in Orjol

FacebookTwitterGoogle+

07/02/2018 Leuven – Sinds 2004 zijn er Poolse dominicanessen van Jezus en Maria in Rusland actief. Twee van hen staan in voor twee katholieke parochies in Centraal-Rusland. De ene ligt in Orjol, waar de zusters ook wonen, de andere in Brjansk. Beide plaatsen liggen 130 kilometer van elkaar verwijderd, zodat de zusters voor hun werkzaamheden grote afstanden moeten afleggen.

De kloosterzusters vervullen talrijke verschillende taken: ze organiseren bezinningsdagen, bezoeken zieken en brengen hen de Heilige Communie, nemen de taken van een koster op zich in de twee parochies, zorgen ervoor dat de kerken schoongemaakt en versierd zijn, spelen orgel en leiden woordgodsdiensten wanneer de priester afwezig is.

Ook in Voronezj hebben er zich nu zusters van deze congregatie gevestigd. De zusters van Orjol moeten hun nieuwe medezusters helpen en hen met raad en daad bijstaan op hun nieuwe werkplek. Daarvoor moeten ze echter 400 kilometer afleggen. Met de auto kan dit in vijf uren, maar met andere verkeersmiddelen duurt de reis niet alleen aanzienlijk langer, maar is bovendien duurder en ingewikkelder.

De oude auto die de zusters gebruiken, zorgt voor meer problemen dan hen lief is en helpt hen eigenlijk niet vooruit. Hij beantwoordt immers niet aan de milieuvoorschriften en brengt alsmaar hogere kosten met zich mee. Ze zouden dan ook graag een nieuwe auto willen kopen die het werk voor hen eenvoudiger maakt.

De kloosterzusters verrichten hun dienst voor Gods loon en krijgen geen bezoldiging. Ze hebben geen andere inkomsten dan wat ze van hun congregatie en van meevoelende mensen als steun krijgen. Daarvan kunnen ze in hun bescheiden levensonderhoud voorzien, maar ze kunnen er zelfs niet van dromen om ooit een auto te kopen. Daarom hopen ze op de vrijgevigheid van onze weldoeners. We hebben hen beloofd dat we hen met 9.500 euro zouden helpen.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift : 427-05-29 Rusland

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *