Rusland : Bestaanshulp voor 63 kloosterzusters in het bisdom Sint-Jozef met zetel in Irkoetsk

FacebookTwitter

06/08/2018 Leuven – Het Oost-Siberische bisdom Sint-Jozef met zetel in Irkoetsk is het meest uitgestrekte  bisdom ter wereld. Met een oppervlakte van bijna 10 miljoen vierkante kilometer is het groter dan de Verenigde Staten! Verspreid over dit immense gebied wonen 50.000 katholieken, die door iets meer dan 40 priesters worden begeleid. Daarbij komen nog 63 kloosterzusters van diverse congregaties. Hun werk in de parochies is absoluut onontbeerlijk. Bovendien verrichten ze talrijke werken van naastenliefde, die vooral voor kinderen uit verscheurde gezinnen, eenzame bejaarden en zieke mensen, straatkinderen en daklozen een ware zegen zijn.

Zo werken in de parochie van het Onbevlekte Hart van Maria in de stad Irkoetsk, bijvoorbeeld, twee zusters van de orde van de “dienaressen van de Heilige Geest“ met kinderen uit “moeilijke” gezinnen. Het gaat hierbij om kinderen uit behoeftige en kroostrijke gezinnen en om kinderen van wie de ouders alcoholverslaafd zijn. De zusters hebben een huis geopend dat ze de naam “huis van de hoop” hebben gegeven. De kinderen komen er elke dag naartoe om hun schooltaken te maken, te eten en te spelen. De zusters organiseren uiteenlopende activiteiten, leren samen met de kinderen en doen er alles aan om een gezinssfeer te scheppen waardoor de kinderen daar kunnen ervaren wat ze in hun eigen gezinnen niet kennen.

Dezelfde zusters uit de gemeenschap van Irkoetsk bezoeken regelmatig de kinderen van de tuberculosekliniek en ondernemen samen met hen verscheidene activiteiten. Daarnaast brengen ze ook bezoeken aan kinderen met kanker in het ziekenhuis.

In Abakan hebben de zusters hun huis geopend voor vrouwen met kinderen die geen onderkomen hebben. Op dit moment wonen daar twee moeders met drie kinderen. Bovendien bezoeken de kloosterzusters ook bejaarde mensen.

Alle 63 kloosterzusters van de diverse kloostergemeenschappen die in het bisdom Sint-Jozef van Irkoetsk actief zijn, helpen wij met een bedrag om in hun levensonderhoud te voorzien. We zouden hen met 31.500 euro willen ondersteunen. Dat komt neer op 500 euro per zuster voor een heel jaar. Wie helpt mee?

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving : 427-05-39 Rusland

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *