Roemenië: Ondersteuning van de gezinspastoraal in de Grieks-katholieke eparchie Oradea

FacebookTwitter

07/05/2018 Leuven – De Grieks-katholieke eparchie Oradea is al verscheidene jaren actief in de gezinspastoraal. De vruchten die dit heeft afgeworpen zijn zichtbar: er zijn meer priesterroepingen, de jongeren zijn actiever betrokken bij het leven van de Kerk, ze willen zich beter op het sacrament van het huwelijk voorbereiden en er worden meer kinderen geboren. De gezinnen zijn belangrijke helpers van de priesters bij de verkondiging van het Evangelie. Toch is het echter van groot belang dat de leken die in de parochies actief zijn degelijk worden opgeleid, want anders raken de mensen al snel ontmoedigd en geven de gezinnen hun engagement op. Daarom zijn er speciale programma’s waaraan gezinnen kunnen deelnemen die zich in de parochies in het bijzonder willen inzetten.

Voor dit jaar zijn er vier bijscholingsevenementen gepland waaraan telkens tussen 90 en 400 personen zullen deelnemen. Het probleem is echter dat de gezinnen niet over het nodige geld beschikken om de reis- en verblijfskosten en het lesmateriaal te betalen. Een gemiddeld maandloon in Roemenië bedraagt immers slechts 250 euro en zeker gezinnen met meerdere kinderen moeten elke euro twee keer omdraaien alvorens hem uit te geven. Hun deelname mag echter niet onmogelijk worden gemaakt wegens geldproblemen en dus heeft bisschop Virgil Bercea ons om hulp verzocht. Wij helpen hem met 10.000 euro.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 423-08-49 Roemenië

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *