Renovering van een karmelietessenklooster in Kazachstan

FacebookTwitter

Kazachstan – dat vroeger een in Centraal-Azië gelegen deel van de Sovjet-Unie was – is vandaag qua oppervlakte de op acht na grootste staat ter wereld. Er wonen hier echter maar 16 miljoen mensen. Ongeveer 47% van de bevolking hangt de islam aan, 46 % is christen van verschillende strekkingen, vooral orthodoxen (44 %). Er leven ca. 184.000 katholieken in Kazachstan. Zij hebben vooral Duitse wortels of zij zijn nakomelingen van naar Centraal-Azië gedeporteerde Oost-Europeanen, zoals Polen en Oekraïners, enz.

Poolse zusters

© Aid to the Church in Need

© Aid to the Church in Need

In 1998 hebben zich op verzoek van de plaatselijke bisschop drie Poolse karmelietessen in Karaganda gevestigd. Het gebouw waarin het nieuwe klooster moest worden ondergebracht, was een bouwvallige kleuterschool, die moest worden gesaneerd en verbouwd. Bovendien kwam er een kapel en werd er een extra verdieping gebouwd, waar de zusters ateliers hebben ingericht voor het bakken van hosties en het maken van gipsen heiligenbeelden. Oorspronkelijk was er ook een serre, waar de religieuzen bloemen kweekten voor de verkoop, maar er kwamen al spoedig goedkopere bloemen uit Tadzjikistan en Oezbekistan op de markt, en toen was de bloemenkwekerij voor de zusters niet meer rendabel.

Veel kandidaat zusters

Thans leven er in het klooster negen zusters, van wie er vier uit Polen komen en vijf uit Kazachstan. In 2013 heeft de jongste van hen, Zuster Agnes Maria van het Goddelijk Hart, haar eeuwige gelofte afgelegd. Steeds opnieuw melden zich weer jonge vrouwen, die belangstelling hebben om in de orde in te treden. Zo is er een jonge vrouw die regelmatig een tijd in het klooster doorbrengt, maar zij moet vóór zij intreedt, nog haar beroepsopleiding afronden.

© Aid to the Church in Need

© Aid to the Church in Need

Onze weldoeners hebben het karmelietessenklooster vanaf de stichting steeds weer gesteund. De zusters zijn dankbaar voor deze hulp: „Wij zijn u ten diepste dankbaar voor alle materiële steun die u ons tot op heden hebt gegeven, en ook voor uw geestelijke ondersteuning door uw gebed. Wij verzekeren u dat wij dagelijks voor onze weldoeners bidden, en eens in de maand wordt voor deze intentie bij ons een H. Mis opgedragen.“

Bar klimaat

Nu vragen de zusters echter nog eens om hulp., want toen het bouwvallige gebouw in een klooster werd omgebouwd, was het in Kazachstan heel erg moeilijk om aan bouwmaterialen te komen. Veel moest uit Polen worden ingevoerd. Daarom kon veel werk maar voorlopig worden uitgevoerd. Daarbij komt dat de temperaturen, die ’s winters rond -40 °C liggen en ’s zomers rond bij +40°C , de slijtage versnellen. Daarom zijn er nu na 17 jaar al renovatiewerkzaamheden nodig. Bovendien moet het gebouw worden geïsoleerd. Wij zouden de zusters met 17.000 euro willen helpen, zodat zij de meest dringende werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Mededeling voor een gift: 351-06-19 Kazachstan

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *