Religieus leven vorm geven in Rwanda

FacebookTwitterGoogle+

 

Rwanda verheugt zich over het stijgend aantal novicen. Dat stemt de katholieke Kerk tot grote vreugde. Alle novicen in Rwanda krijgen naast de specifieke opleidingen van hun eigen congregaties, ook een gemeenschappelijke vorming samen met alle andere kandidaat-religieuzen. De voorzitster van de organisatie die instaat voor deze vormingssessie, zuster Brigitte Assaba, zegt dat er dit jaar vier cursussen zijn gegeven.

At class - male and female novices at one of the internoviciates in RwandaRWANDA / NATIONAL 13/00421

1. “Oser vivre son humanité à la suite du Christ” in Kigali en Butare.

De novicen van de paters dominicanen schreven daarover in een brief aan de weldoeners van Kerk in Nood: “De sessie met als onderwerp ‘Durven uw mens-zijn beleven in navolging van Christus’ liet ons toe beter te begrijpen dat de mens geschapen is naar het beeld van God en dat hij zich naar God moet keren, dat hij zijn blik op God moet richten en Hem zijn leven moet aanbieden ondanks zijn zwaktes, zijn onvolkomenheden en zijn geschiedenis. Dat heeft ons verzekerd dat het een goede keuze was om religieuzen te worden, één van de wijzen om je leven aan God aan te bieden.”

Recreational evening - male novices at one of the internoviciates in RwandaRWANDA / NATIONAL 13/004212. « Les dynamiques de la vie communautaire » in Kigali.

De reguliere kanunnikessen van Sint- Augustinus van de congregatie van Windesheim danken en schrijven: “De cursussen over ‘De  dynamiek van het gemeenschapsleven’ hebben onze te volgen weg duidelijker bloot gelegd en ze hebben ons aangemoedigd om in de realiteit te leven, in vrijheid te leven volgens de keuze die we gemaakt hebben. Het is de sleutel tot het leven waarvoor wij gekozen hebben en het helpt ons elke dag in ons leven verder.”

 

 

 

3. « Inculturation des vœux » in Butare.

Male and female novices at one of the internoviciates in Rwanda RWANDA / NATIONAL 13/00421De novices van de « Sœurs de Notre Dame du Bon Conseil du Rwanda » danken Kerk in Nood. Ze lieten ons weten “dat ze zich verdiept hebben in de drie evangelische raden die ze willen beleven in de Liefde door elkaar te heiligen en dat dankzij de door Kerk in Nood gesteunde vormingssessie ‘Inculturatie van de geloften’.”

4. « L’intégration de la sexualité dans le projet de la vie consacrée » of “De integratie van de seksualiteit in het project van het Godgewijde leven”

vond plaats in de Foyer de Charité 1 in Remera-Ruhondo. Het is het enige centrum dat alle jonge novicen kan ontvangen, weliswaar in twee groepen. De eerste sessie telde 109 personen, novicen en lesgevers inbegrepen. Voor de tweede sessie daagden 93 ingeschrevenen op. Deze vorming duurt zes dagen en de jonge kandidaat-religieuzen spreken er ook in lovende woorden over.

Aan de sessies namen novicen delen van 42 verschillende congregaties waaronder de Paters Pallotijnen, de zusters van Sint-Vincentius à Paulo van Lendelede, de zusters van Don Bosco, de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Namen en de Dochters van de Verrijzenis, een inlandse zustercongregatie waarvan de stichter van Kerk in Nood, pater Werenfried, mee aan de wieg stond.

At class - male and female novices at one of the internoviciates in Rwanda RWANDA / NATIONAL 13/00421Door de verhoging van de kosten voor levensonderhoud ontbrak het de organisatie aan middelen om alle cursussen te kunnen laten doorgaan. Vooral de logementskosten voor de novicen die veraf wonen, wogen zwaar door in het budget. Zuster Brigitte was dan ook zeer blij te kunnen vernemen dat Kerk in Nood via haar weldoeners 6.000 euro schonk om de cursussen toch te kunnen laten plaatsvinden.

Ook voor de komende jaren rekenen de jonge religieuzen van Rwanda op onze steun.
Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood I Oostpriesterhulp gebruikt.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer
Pontical Foundation