Peru: Uitbreiding en versterking van de pastorale activiteiten in een parochie in het oerwoud

FacebookTwitterGoogle+

45 jaar geleden liet zuster Maria Luisa Maduell alles en iedereen achter om Christus te volgen en toe te treden tot de orde van de “zusters van Jezus”. Destijds bracht de weg die zij had gekozen haar van Spanje naar het Amazonegebied in het oosten van Peru, naar het apostolische vicariaat Yurimaguas, dat grotendeels met oerwoud is bedekt. Ze is ervan overtuigd dat het de Voorzienigheid was die haar naar de inboorlingen in het regenwoud heeft gebracht.

De levensomstandigheden van de inheemse bevolkingsgroepen zijn primitief en de mensen zijn bijzonder arm. Hun hutten zijn gemaakt van palmbladeren en de meeste kleine nederzettingen zijn enkel maar per boot bereikbaar. Wegen zijn er niet en alleen de missionarissen bieden medische zorgen en onderwijs aan. De vrouwen bereiden de bescheiden maaltijden op een houtvuur en kweken in kleine tuintjes het allernoodzakelijkste. Yucca, bakbananen en soms een weinig vis – dat is hun voedsel. “Als kloosterzuster ging ik vaak bij de vrouwen zitten en kookte samen met hen. Het is belangrijk om dicht bij de mensen te staan, gewoonweg bij hen te zijn”, vertelt zuster Maria Luisa.

Het apostolische vicariaat Yurimaguas strekt zich uit over een immens gebied van 70.000 vierkante kilometer. De gelovigen wonen zeer verspreid en er zijn veel te weinig priesters. Zuster Maria Luisa Maduell staat in de parochie Santo Tomàs del Rio Paranapura in voor de pastorale zorg, want op dit moment is er daar geen priester. Ze wordt daarbij geholpen door nog twee andere kloosterzusters en door enkele leken. De leken, die zich ten dienste stellen van de evangelisatie, zijn zelf ook maar eenvoudige boeren, maar zuster Maria Luisa spreekt vol bewondering over hen: “Ze hebben maar weinig schoolse opleiding genoten, maar anderzijds zijn ze theologen, mystici, mensen met een sterk geloof en vooral met een ongelooflijke gulheid”. Ieder van hen bezoekt elke maand de mensen in een gebied dat aan hem of haar is toegewezen om samen met hen te bidden, hen te helpen de Blijde Boodschap te leren kennen, in het geloof te groeien en Jezus Christus meer lief te hebben. Op die manier wordt 75 procent van die immens uitgestrekte parochie elke maand bezocht.

Bisschop José Luis Astigarraga, die in januari 2017 spijtig genoeg overleden is, was bijzonder verheugd over dit engagement en had het over “een waarlijk missionaire taak”. Hij was sinds 1991 bisschop van Yurimaguas en al vele jaren een vriend van onze hulporganisatie. Onze weldoeners hebben zijn lastige pastorale dienst in het oerwoudgebied altijd opnieuw trouw en gul gesteund. Kort voor zijn overlijden bedankte hij ons nog voor de hulp die onze weldoeners zijn apostolisch vicariaat in de loop der jaren hadden geschonken. Het was zijn wens dat de activiteiten in de parochie Santo Tomàs del Rio Paranapura niet alleen zouden worden voortgezet, maar zelfs nog versterkt. Daarom schreef hij ons: “Ik keur dit project niet alleen goed, maar ik wens van harte dat het zich verder zal ontwikkelen”. Daarom drukte hij ons op het hart om zuster Maria Luisa en haar helpsters en helpers te steunen om ervoor te zorgen dat materiaal voor de catechese kan worden aangekocht of vervaardigd, meer lekenhelpers kunnen worden opgeleid en degenen die al langer deel uitmaken van het team een voortgezette opleiding kunnen volgen en aan bezinningsdagen kunnen deelnemen. Wij verheugen er ons over dat wij op deze manier de wens van de overleden bisschop mogen vervullen en zouden dit project met 15.000 euro willen ondersteunen.

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 234-01-49 Peru

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation